Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Αρχής είναι ο Λεωνίδας Ρούσσος. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που διενεργεί η Αρχή και περιλαμβάνεται στην παρούσα ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας dpo@dpa.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα. Παρακαλούμε σημειώστε στον φάκελο «Για τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων».