Επεξεργασία δεδομένων που παρέχονται από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα

Η Αρχή, σε πολλές περιπτώσεις, επεξεργάζεται δεδομένα φυσικών προσώπων που λαμβάνει στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων της, όχι απευθείας από τα ίδια τα άτομα αλλά από τρίτους και ιδίως από νομικά πρόσωπα (εργοδότες των υποκειμένων ή εκπροσωπούμενους από αυτά).

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε πληροφορίες για τις ακόλουθες περιπτώσεις επεξεργασίας δεδομένων που λαμβάνουμε από άλλες πηγές:

  • Έλεγχος επιχείρησης ή δημόσιου φορέα
  • Αναφορά περιστατικού παραβίασης δεδομένων
  • Υποβολή Εκτίμησης Αντικτύπου Προστασίας Δεδομένων για διαβούλευση
  • Υποβολή σχεδίου Δεσμευτικών Eταιρικών Κανόνων ή κώδικα δεοντολογίας προς έγκριση ή κριτηρίων πιστοποίησης προς έγκριση
  • Ανακοίνωση Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)
  • Καταγγελίες εκ μέρους φορέων που εκπροσωπούν υποκείμενα των δεδομένων
  • Διαδικασία προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ