Αίτηση για πρακτική άσκηση στην Αρχή

Αυτό το κείμενο σας δίνει μερικές βασικές πληροφορίες για το πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας κατά το στάδιο από την υποβολή της αίτησης για άσκηση μέχρι την επιλογή ή την απόρριψή σας.

 Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

 

Εάν ενδιαφέρεστε για πρακτική άσκηση στην Αρχή, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία ταυτότητάς σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, στοιχεία βιογραφικού (εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία κ.λπ.), στοιχεία που αφορούν την άσκησή σας (χρονικό διάστημα άσκησης, πανεπιστήμιο φοίτησης, επαγγελματική κατάσταση κ.λπ.), καθώς και τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη συνέντευξή σας, που είναι απαραίτητα για τη διαδικασία επιλογής σας.

Δεν είναι υποχρεωτικό να παρέχετε όλες τις πληροφορίες που ζητάμε, αλλά αν δεν το κάνετε, αυτό μπορεί να επηρεάσει την πορεία της αίτησής σας, καθώς η αξιολόγησή της γίνεται βάσει των παρεχόμενων πληροφοριών και στοιχείων.

Ενημερώνεστε από την Αρχή σχετικά με την απόφαση επί της αιτήσεως σας.

 

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

 

Ο σκοπός της επεξεργασίας αυτών των πληροφοριών είναι να αξιολογήσουμε την καταλληλότητά σας για τη θέση για την οποία έχετε υποβάλει αίτηση.

Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας που μας δίνετε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να προωθήσουμε την αίτησή σας.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 β) του ΓΚΠΔ, το οποίο αφορά την επεξεργασία που απαιτείται για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή για τις ενέργειες που απαιτούνται έπειτα από αίτησή σας και πριν από τη σύναψη σύμβασης. Η νομική βάση για την επεξεργασία τυχόν πληροφοριών που μας παρέχετε με την αίτησή σας, οι οποίες ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως είναι τα στοιχεία υγείας, είναι το άρθρο 9 παρ. 2 β) του ΓΚΠΔ, το οποίο επίσης σχετίζεται με τις υποχρεώσεις μας βάσει της εργατικής νομοθεσίας και με τη διασφάλιση των θεμελιωδών σας δικαιωμάτων και το άρθρο 9 παρ. 2 η) για την εκτίμηση της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου.

 

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Τα δεδομένα σας διατηρούνται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης ή απόρριψης της αίτησής σας.

Σε περίπτωση έγκρισης, θα ενημερωθείτε κατά το στάδιο ανάληψης των καθηκόντων σας για την επεξεργασία δεδομένων σας που πραγματοποιούμε ως εργοδότης.

 

Σε ποιους αποδέκτες κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

 

Για πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των δεδομένων σας μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα «Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων». Πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχουν οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Αρχής που αναφέρονται στην εν λόγω ενότητα.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

 

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσης αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα».