Προμηθευτές της Αρχής

 Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

 

Εφόσον είστε ελεύθερος επαγγελματίας ή ατομική επιχείρηση που παρέχετε υπηρεσίες ή προϊόντα στην Αρχή, επεξεργαζόμαστε τα επαγγελματικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση έδρας, ΑΦΜ), στοιχεία επικοινωνίας, δεδομένα πληρωμής (αριθμός λογαριασμού κ.λπ.) και τις πληροφορίες των μεταξύ μας συναλλαγών.

Μερικές από τις πληροφορίες που μας παρέχετε τις εντάσσουμε σε ένα μητρώο εξοφληθεισών − ανεξόφλητων υποχρεώσεων. Αυτό το μητρώο περιλαμβάνει το όνομα και τη διεύθυνση της επιχείρησής σας.

 

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

 

Ο σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι η εξόφλησή σας, η επικοινωνία μαζί σας, η έκδοση των απαραίτητων παραστατικών ή άλλων φορολογικών στοιχείων και η συμπλήρωση και υποβολή των απαραίτητων δηλώσεων.

Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 γ) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των έννομων υποχρεώσεών μας που απορρέουν από τη φορολογική νομοθεσία.

 

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο από τη φορολογική ή διοικητική νομοθεσία και συγκεκριμένα μέχρι τον χρόνο παραγραφής των εκάστοτε απαιτήσεων.

 

Σε ποιους αποδέκτες κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

 

Τα δεδομένα σας κοινοποιούνται στις αρμόδιες φορολογικές αρχές (ΑΑΔΕ) μέσω της υποβολής των απαραίτητων περιοδικών δηλώσεων και καταστάσεων που αφορούν τους προμηθευτές μας. Αποδέκτες των δεδομένων σας μπορεί να είναι επίσης τα τραπεζικά ιδρύματα που χρησιμοποιούνται για την πληρωμή σας. Επίσης, πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχουν οι εκτελούντες την επεξεργασία που αναφέρονται στην ενότητα «Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων».

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

 

Έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους, αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής τους σε ορισμένες περιπτώσεις ή περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα».