Αναφορά περιστατικού παραβίασης δεδομένων

 Ποια προσωπικά σας δεδομένα λαμβάνουμε από τρίτους;

 

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας), στον βαθμό που αυτά περιλαμβάνονται σε μια αναφορά παραβίασης προσωπικών δεδομένων εκ μέρους του ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα στον οποίο εργάζεστε ή τον οποίο εκπροσωπείτε.

Συγκεκριμένα, για τον σκοπό της αναφοράς παραβίασης προσωπικών δεδομένων διαθέτουμε μια ειδική φόρμα που πρέπει να συμπληρωθεί και να μας σταλεί στην ειδική θυρίδα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (databreach@dpa.gr). Για λεπτομέρειες, δείτε εδώ.

Μαζί με πληροφορίες σχετικά με την παραβίαση, συλλέγουμε το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το τηλέφωνο, καθώς και το όνομα και τα στοιχεία του ατόμου με το οποίο θα πρέπει να επικοινωνήσουμε σχετικά με το θέμα.

 

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

 

Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας στην περίπτωση αυτή είναι να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να λάβουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αναφερόμενο περιστατικό και για να σας ενημερώσουμε για το αποτέλεσμα της έρευνας ή για την απόφαση που θα λάβουμε σχετικά με την παραβίαση.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 ε) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των δημόσιων καθηκόντων μας ως εποπτικής αρχής. Το σχετικό καθήκον μας απορρέει από την υποχρέωση των υπευθύνων επεξεργασίας να αναφέρουν περιστατικά παραβίασης προσωπικών δεδομένων κατά το άρθρο 33 ΓΚΠΔ και παραβιάσεων ασφαλείας στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με τον ν. 3471/2006.

 

Πόσο καιρό τα διατηρούμε;

 

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, ανάλογα με το αποτέλεσμα της διερεύνησης του περιστατικού παραβίασης και σε κάθε περίπτωση μέχρι 20 έτη από τη διεκπεραίωση της υπόθεσης, εξαιρουμένων των σχετικών διοικητικών πράξεων της Αρχής οι οποίες διατηρούνται για λόγους αρχειοθέτησης.

 

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;

 

Για πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των δεδομένων σας μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα «Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων». Πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχουν οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Αρχής που αναφέρονται στην εν λόγω ενότητα. Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, υποπέσει στην αντίληψή μας κάποιο ποινικό αδίκημα, όλα τα σχετικά στοιχεία μπορεί να διαβιβαστούν στις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

 

Καθώς επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα της γνωστοποίησης της παραβίασης υπό την ιδιότητά μας ως εποπτικής αρχής, δηλαδή στο πλαίσιο άσκησης δημόσιου καθήκοντος, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορεί, ωστόσο, κατά περίπτωση, να υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι υπέρτεροι των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας, για τους οποίους μπορεί να αρνηθούμε την εναντίωσή σας, κάτι που εξαρτάται από την αιτία της επεξεργασίας. Επιπλέον, έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα».