Συμμετοχή σε διαβούλευση της Αρχής

 Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

 

Επεξεργαζόμαστε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα τυχόν περιλαμβάνονται στα σχόλια που μας υποβάλλετε στο πλαίσιο της διαβούλευσης που πραγματοποιεί η Αρχή.

Επίσης επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, σε περίπτωση που μας ενημερώσετε ότι σας ενδιαφέρει να συνεισφέρετε περαιτέρω στο υπό συζήτηση θέμα, προκειμένου να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας.

Δημοσιεύουμε μια περίληψη των απαντήσεων στη διαβούλευση, αλλά αυτή δεν περιέχει καθόλου προσωπικά δεδομένα.

 

Σκοπός και νόμιμη βάση της επεξεργασίας

 

Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η εκπλήρωση των στόχων της διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένης τυχόν επικοινωνίας μαζί σας προς τον σκοπό αυτό.

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 ε) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για να εκπληρώσουμε το δημόσιο καθήκον μας ως εποπτικής αρχής. Το σχετικό καθήκον της Αρχής απορρέει από τα άρθρα 57 παρ. 1 γ) ΓΚΠΔ και 13 παρ. 1 γ) ν. 4624/2019.

 

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαβούλευσης.

 

Σε ποιους αποδέκτες κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

 

Κατά κανόνα, τα δεδομένα των συμμετεχόντων σε διαβούλευση δεν κοινοποιούνται από την Αρχή σε τρίτους, πλην των εκτελούντων την επεξεργασία που αναφέρονται στην ενότητα «Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων». Σε περίπτωση που απαιτείται να γίνει αυτό, σας ενημερώνουμε σχετικά κατά τη διαδικασία διαβούλευσης. Εάν η διαβούλευση γίνεται δημόσια, τα δεδομένα σας παραμείνουν δημοσιευμένα και προσβάσιμα από τρίτους μέχρι την ολοκλήρωση της διαβούλευσης.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προς εκπλήρωση του δημόσιου καθήκοντός μας ως εποπτικής αρχής, επομένως έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία αυτή. Μπορεί, ωστόσο, να υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι υπέρτεροι των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας, για τους οποίους μπορεί να αρνηθούμε την εναντίωσή σας, κάτι που εξαρτάται από την αιτία της επεξεργασίας. Επιπλέον, έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα».