Πότε και πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Οι περισσότερες από τις προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε μας παρέχονται απευθείας από εσάς για έναν από τους παρακάτω λόγους:

 • Έχετε υποβάλει καταγγελία ή αίτημα.
 • Μας έχετε ζητήσει πληροφορίες.
 • Θέλετε να παρακολουθήσετε ή παρακολουθήσατε εκδήλωση ή σεμινάριό μας διά ζώσης ή μέσω διαδικτύου.
 • Εγγραφήκατε στο e-Νewsletter μας ή στη λίστα παραληπτών των δελτίων Τύπου μας.
 • Έχετε υποβάλει αίτηση για πρακτική άσκηση στην Αρχή.
 • Έχετε επικοινωνήσει απευθείας με την Αρχή ή έχετε συμμετάσχει σε διαβούλευση.
 • Εκπροσωπείτε κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ενώπιον της Αρχής.
 • Μας κοινοποιείτε τα δεδομένα σας στο πλαίσιο της διαχείρισης των οικονομικών υποχρεώσεων της Αρχής (π.χ. δεδομένα προμηθευτών).

Λεπτομέρειες για τις περιπτώσεις αυτές επεξεργασίας δεδομένων σας μπορείτε να βρείτε στη συνέχεα, στην ενότητα «Επεξεργασία Δεδομένων που μας παρέχετε απευθείας ως φυσικά πρόσωπα».

Επίσης, λαμβάνουμε προσωπικές πληροφορίες σας από άλλες πηγές, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Έχουμε επικοινωνήσει με καταγγελλόμενο για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με υποβληθείσα καταγγελία στην Αρχή και μας δίνει τα προσωπικά σας στοιχεία στην απάντησή του.
 • Τα προσωπικά σας στοιχεία περιέχονται σε έγγραφα, τα οποία υποβάλλονται στην Αρχή από τους υπευθύνους επεξεργασίας και τους εκτελούντες βάσει των διατάξεων του ΓΚΠΔ (π.χ. αναφορές περιστατικών παραβίασης, σχέδια εκτίμησης αντικτύπου προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται προς διαβούλευση, ανακοινώσεις Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων κ.λπ.).
 • Καταγγέλλων στην Αρχή αναφέρεται σε εσάς στο κείμενο της καταγγελίας του ή στα συνυποβαλλόμενα σχετικά με αυτή έγγραφα.
 • Έχουμε κατάσχει έγγραφα ή υλικούς φορείς που περιλαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα ως μέρος διενεργηθέντος ελέγχου.
 • Τα δεδομένα σας μας κοινοποιούνται από άλλες ρυθμιστικές αρχές ή φορείς επιβολής του νόμου στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων μας.

Λεπτομέρειες για τις περιπτώσεις αυτές επεξεργασίας δεδομένων σας μπορείτε να βρείτε στη συνέχεα, στην ενότητα «Επεξεργασία δεδομένων που παρέχονται από τρίτους ή νομικά πρόσωπα».

Συγκεντρώνουμε και δημοσιεύουμε στατιστικά στοιχεία, όπως αριθμό των αιτημάτων που λαμβάνουμε, αλλά όχι σε μορφή που να επιτρέπει την ταυτοποίηση προσώπων.

Εάν χρειάζεται να επεξεργαστούμε δεδομένα ειδικών κατηγοριών στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων μας, όπως π.χ. εάν κάποια από τις πληροφορίες που μας παρέχετε με την καταγγελία σας περιέχει, για παράδειγμα, δεδομένα υγείας, φυλετικής καταγωγής, σεξουαλικής ζωής, συνδικαλιστικής δράσης κ.λπ., διότι το κρίνετε ως απολύτως απαραίτητο για την τεκμηρίωση της καταγγελίας σας, η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το άρθρο 9 παράγραφος 2 (ζ) του ΓΚΠΔ, το οποίο σχετίζεται με το δημόσιο καθήκον μας και τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων σας.