Επεξεργασία δεδομένων που μας παρέχετε απευθείας ως φυσικά πρόσωπα

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους λόγους που έρχεστε σε επαφή μαζί μας ως υποκείμενο των δεδομένων και την επεξεργασία που κάνουμε σε καθεμία από αυτές τις περιπτώσεις.

Ειδικότερα, οι πληροφορίες αφορούν τις ακόλουθες περιπτώσεις επεξεργασίας δεδομένων:

 • Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αρχής
 • Υποβολή αίτησης παροχής πληροφοριών ή χορήγησης εγγράφων
 • Υποβολή καταγγελίας στην Αρχή
 • Παρακολούθηση εκδηλώσεων και σεμιναρίων διά ζώσης ή μέσω διαδικτύου
 • Εγγραφή στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας (e-Νewsletter)
 • Τηλεφωνικές κλήσεις στην Αρχή
 • Αίτηση για πρακτική άσκηση στην Αρχή
 • Συμμετοχή σε διαβούλευση της Αρχής
 • Εγγραφή δημοσιογράφων στη λίστα παραληπτών των δελτίων Τύπου και επικοινωνία με την Αρχή
 • Έλεγχος για διοικητική παράβαση
 • Προμηθευτές της Αρχής
 • Ένταξη στο Μητρώο του άρθρου 13