Παρακολούθηση μιας εκδήλωσης, σεμιναρίου ή εργαστήριου

 Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

 

Για να εγγραφείτε και να παρακολουθήσετε εκδηλώσεις ή σεμινάριά μας, σας ζητάμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας του φορέα που ενδεχομένως εκπροσωπείτε. Η παροχή των δεδομένων αυτών, η οποία είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή σας, γίνεται μέσω του διαδικτυακού τόπου της Αρχής. Εάν απαιτείται κάποιο τέλος συμμετοχής, συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με την πληρωμή του, η παροχή των οποίων είναι υποχρεωτική βάσει της φορολογικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να μας δώσετε τα δεδομένα σας δεν θα μπορέσετε να λάβετε μέρος στην εκδήλωση. Κατά περίπτωση, επίσης, και εφόσον συμφωνείτε, μπορεί να επεξεργαστούμε δεδομένα εικόνας του προσώπου σας, εάν η εκδήλωση φωτογραφηθεί ή βιντεοσκοπηθεί, ή τυχόν δεδομένα υγείας που μας παρέχετε, εφόσον απαιτείται για την εξασφάλιση ιδιαίτερης δυνατότητας πρόσβασης. Η παροχή αυτών των δεδομένων δεν είναι υποχρεωτική.

 

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

 

Σκοπός της συλλογής αυτών των δεδομένων είναι η αποτελεσματική διοργάνωση μιας εκδήλωσης ή σεμιναρίου και η ικανοποίηση του αιτήματος συμμετοχής σας. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να σας ενημερώσουμε σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή ημερομηνίας ή ακύρωση της εκδήλωσης. Επίσης, αν συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων και προκύψει διαθεσιμότητα θα υπάρξει σχετική ενημέρωση στο διαδικτυακό μας τόπο.

Η εγγραφή σας σε εκδήλωση ή σεμινάριο σε φυσικό ή διαδικτυακό χώρο ολοκληρώνεται αφού λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Δεν δημοσιεύουμε λίστες επιλεχθέντων για τα διαδικτυακά σεμινάρια.

Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 α) του ΓΚΠΔ, ενώ στην περίπτωση που καταβάλλεται τέλος συμμετοχής η νομική βάση για την επεξεργασία που είναι αναγκαία βάσει της φορολογικής νομοθεσίας είναι το άρθρο 6 παρ. 1 γ) ΓΚΠΔ, δηλαδή η συμμόρφωσή μας με τη σχετική έννομη υποχρέωση.

Όταν συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις πρόσβασης, χρειαζόμαστε επίσης τη συγκατάθεσή σας (σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 α), καθώς αυτές οι πληροφορίες ταξινομούνται ως δεδομένα ειδικής κατηγορίας.

 

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα 20 ετών που είναι απαραίτητο βάσει της νομοθεσίας για την παραγραφή τυχόν συναφών αξιώσεων.

 

Σε ποιους αποδέκτες κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

 

Για πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των δεδομένων σας μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα «Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων». Πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχουν οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Αρχής που αναφέρονται στην εν λόγω ενότητα. Σε περίπτωση που υπάρχει τέλος συμμετοχής για να παρακολουθήσετε μια εκδήλωση, σεμινάριο ή εργαστήριο, θα ενημερώνεστε κατά περίπτωση για τον εκτελούντα την επεξεργασία που χρησιμοποιούμε για την εξυπηρέτηση των πληρωμών.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

 

Για τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης ή πραγματοποίησης σεμιναρίου σε φυσικό ή διαδικτυακό χώρο, βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας προκειμένου να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Έχετε, όμως, το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση αυτή δεν επηρεάζει την επεξεργασία που έχει γίνει μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο. Έχετε επίσης δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα».