Τηλεφωνικές κλήσεις στην Αρχή

 Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

 

Όταν καλείτε σε ονομαστική τηλεφωνική θυρίδα υπαλλήλου της Αρχής συλλέγουμε πληροφορίες αναγνώρισης γραμμής κλήσης: αυτό είναι ο αριθμός τηλεφώνου από τον οποίο καλείτε (αν δεν είναι απόρρητος). Στις περισσότερες περιπτώσεις, διατηρούμε ένα ημερολόγιο του αριθμού τηλεφώνου, της ημερομηνίας, της ώρας και της διάρκειας της κλήσης και ενδέχεται να κρατάμε σημειώσεις από τη συνομιλία, αλλά η ίδια η κλήση δεν ηχογραφείται.

Σε περίπτωση αναπάντητης κλήσης, έχετε δυνατότητα να μας αφήσετε προφορικό μήνυμα, που καταγράφεται, αποθηκεύεται και βρίσκεται στη διάθεση του αρμόδιου υπαλλήλου της Αρχής για να σας εξυπηρετήσει.

 

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

 

Σκοπός της επεξεργασίας των παραπάνω δεδομένων σας είναι να καταγράψουμε το αίτημά σας και να έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τον αριθμό σας για να σας καλέσουμε ξανά, αν μας το ζητήσετε, εάν η γραμμή σας πέσει ή εάν υπάρχει πρόβλημα με τη γραμμή. Μπορούμε, επίσης, να τον χρησιμοποιήσουμε για να ελέγξουμε πόσες κλήσεις έχουμε λάβει από εσάς.

Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για τον σκοπό αυτό είναι το άρθρο 6 παρ. 1 ε) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του καθήκοντος της Αρχής να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των πολιτών, που έχει τεθεί προς το δημόσιο συμφέρον. Το σχετικό καθήκον μας απορρέει από το άρθρο 57 παρ. 1 ε) και στ) ΓΚΠΔ και από το άρθρο 13 παρ. 1 ε) και ζ) ν. 4624/2019.

 

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Διατηρούμε τις παραπάνω πληροφορίες για όσο χρόνο απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ζητήματος που αφορά το τηλεφώνημά σας. Τυχόν ηχητικά μηνύματα διαγράφονται μετά το πέρας του χρόνου που απαιτείται για την εξυπηρέτησή τους.

 

Σε ποιους αποδέκτες κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

 

Τα δεδομένα σας δεν κοινοποιούνται σε κανέναν τρίτο αποδέκτη.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

 

Έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, εναντίωσης στην επεξεργασία, διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας. Μπορεί, κατά περίπτωση, να αρνηθούμε την εναντίωσή σας, εφόσον υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι υπέρτεροι των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας, κάτι που εξαρτάται από την αιτία της επεξεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα».