Εγγραφή δημοσιογράφων στη λίστα παραληπτών των δελτίων Τύπου και επικοινωνία με την Αρχή

 Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

 

Ως εποπτική αρχή, αποστέλλουμε δελτία Τύπου και απαντούμε σε ερωτήσεις των ΜΜΕ. Εάν είστε δημοσιογράφος και εγγραφείτε στη λίστα παραληπτών των δελτίων Τύπου της Αρχής ή επικοινωνείτε με την Αρχή, επεξεργαζόμαστε το όνομά σας, το τηλέφωνο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, καθώς και την επωνυμία του Μέσου Ενημέρωσης που εκπροσωπείτε.

 

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

 

Συλλέγουμε τα στοιχεία επικοινωνίας όσων εγγράφονται στη λίστα παραληπτών των δελτίων Τύπου με σκοπό την αποστολή των δελτίων Τύπου και άλλων ενημερώσεων της Αρχής.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 α) ΓΚΠΔ.

Κατά την επικοινωνία με την Αρχή, ο σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων σας συνίσταται στην παροχή απαντήσεων στα ερωτήματά σας και στην αποστολή ενημερώσεων σχετικά με θέματα της αρμοδιότητάς μας, προκειμένου να τις αξιοποιείτε στη δημοσίευση άρθρων, συνεντεύξεων κ.λπ., προς πληροφόρηση των πολιτών.

Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι η εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 ε) ΓΚΠΔ. Το σχετικό καθήκον της Αρχής απορρέει από τα άρθρα 57 παρ. 1 β) και 13 παρ. 1 β) ν. 4624/2019.

 

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν επίκαιρα, δηλαδή μέχρι να ζητήσετε τη διακοπή της αποστολής των δελτίων Τύπου και άλλων ενημερώσεων της Αρχής, ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας ή ασκώντας το δικαίωμα εναντίωσης, κατά περίπτωση.

 

Σε ποιους αποδέκτες κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

 

Για πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των δεδομένων σας μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα «Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων». Στο πλαίσιο διαχείρισης της ΔΠ πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχει η εταιρεία DOTSOFT A.E. ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό της Αρχής.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

 

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να σας στέλνουμε δελτία Τύπου και τυχόν άλλη ενημέρωση σχετικά με συνεντεύξεις Τύπου, ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας, εφόσον έχετε εγγραφεί στη λίστα παραληπτών, ή εκφράζοντας την εναντίωσή σας στην αποστολή ενημερώσεων, εάν έχουμε τα στοιχεία σας από προηγούμενη επικοινωνία. Στις περιπτώσεις αυτές θα ενημερώσουμε άμεσα τα αρχεία μας έτσι ώστε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για τους οποίους δεν θα μπορούμε να δεχθούμε την αντίρρησή σας, όπως, για παράδειγμα, αν εκκρεμεί κάποιο αίτημά σας στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε.

Επιπλέον, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους σε περίπτωση που είναι ανακριβή ή ελλιπή, καθώς και δικαίωμα διαγραφής τους ή περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις. Τέλος, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας στην Αρχή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα».