Σχόλια

Σε περίπτωση που κάποιος από τους χειριστές της υπόθεσης επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί σας, σε σχέση με την υπόθεσή σας, για παράδειγμα προκειμένου να λάβει διευκρινίσεις, μπορεί να σας στείλει ένα σχόλιο. Στην περίπτωση αυτή, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ παράλληλα, το σχόλιο εμφανίζεται και στο ειδικό κουμπί στην υπόθεσή σας. Ο αριθμός στην παρένθεση υποδεικνύει ότι υπάρχουν σχόλια.

 

Button σχόλια

 

Πατώντας στο «Σχόλια» θα μπορείτε να τα δείτε.

 

Σχόλια

 

Με διπλό κλικ μπορείτε να δείτε όλο το σχόλιο.

Πατήστε στο «Χ» πάνω δεξιά στο παράθυρο, για να το κλείσετε.