Ανακοίνωση στοιχείων Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Οι φορείς (υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία) οι οποίοι διαθέτουν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO), οφείλουν να ανακοινώνουν τα στοιχεία του στην Αρχή, με βάση το άρθρο 37 του ΓΚΠΔ. Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα μόνο στην Αρχή η οποία τηρεί μητρώο DPO και το χρησιμοποιεί για την επικοινωνία μαζί τους.

Η διαδικασία εγγραφής τροποποίησης ή διαγραφής από το μητρώο εκτελείται αυτόματα μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Αρχής, μέσω των επιλογών:

  • Ορισμός (διαθέσιμο αν δεν έχετε εγγραφεί).
  • Προβολή/Αλλαγή (διαθέσιμο αν έχετε ήδη εγγραφεί).
  • Διαγραφή (διαθέσιμο αν έχετε ήδη εγγραφεί).

Δεν χρειάζεται να περιμένετε απάντηση από την Αρχή. Κάθε αίτημά σας καταγράφεται και λαμβάνετε αυτόματα τον αριθμό πρωτοκόλλου της.

Κατά την αρχική φάση της λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Αρχής έχει γίνει αντιστοίχιση των δηλώσεων DPO που θα έχουν υποβληθεί έως τότε. Κατά την πρώτη σύνδεσή σας, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία αυτά ή να τα τροποποιήσετε.

Ορισμός: Για να ανακοινώσετε τον DPO σας, πατήστε στο «Ορισμός».

 

Φόρμα ορισμού DPO

 

Στοιχεία Υπευθύνου / Εκτελούντος την Επεξεργασία

Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία αυτά από τη φόρμα αιτήματος. Τροποποίηση μπορεί να γίνει από την επιλογή: Ο Λογαριασμός μουΣτοιχεία.

Φυσικό / Νομικό: Επιλέξτε «Φυσικό» αν ο DPO σας είναι φυσικό πρόσωπο, ενώ «Νομικό» αν έχετε ορίσει ως DPΟ νομικό πρόσωπο. Ανάλογα με την επιλογή σας, θα έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε στα επόμενα πεδία τα στοιχεία είτε του Φυσικού Προσώπου, είτε του Νομικού Προσώπου.

 

Φυσικό πρόσωπο

Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας του DPO σας. Θα χρησιμοποιηθούν από την Αρχή για επικοινωνία μαζί του.

 

Νομικό πρόσωπο

Συμπληρώστε τα στοιχεία της εταιρείας που έχετε ορίσει ως DPO. Θα χρησιμοποιηθούν από την Αρχή για επικοινωνία μαζί του. Σε περίπτωση που συγκεκριμένο άτομο της εταιρείας αυτής έχει ορισθεί αρμόδιο φυσικό πρόσωπο για την επικοινωνία με την Αρχή, σημειώστε τα στοιχεία του στο τελευταίο πεδίο.

Πατήστε «Υποβολή» όταν συμπληρώσετε τα στοιχεία της δήλωσης. Έχετε επίσης τη δυνατότητα, προαιρετικά, να επισυνάψετε σχετικά έγγραφα.

Προβολή / Αλλαγή: Σε περίπτωση που θέλετε να τροποποιήσετε τα στοιχεία του DPO σας ή απλώς να τα ελέγξετε, χρησιμοποιήστε τη σχετική επιλογή. Θα εμφανιστεί η ίδια ηλεκτρονική φόρμα, στην οποία έχετε τη δυνατότητα τροποποίησης των στοιχείων. Κάθε τέτοια ενέργεια λαμβάνει νέο αριθμό πρωτοκόλλου.

Διαγραφή: Σε περίπτωση που δεν έχετε πια DPO, πρέπει να το δηλώσετε στην Αρχή. Αυτό γίνεται με την επιλογή «Διαγραφή». Επιλέγοντάς την θα δείτε τα στοιχεία του DPO και θα σας δοθεί η δυνατότητα να πατήσετε το κουμπί «Διαγραφή» κάτω δεξιά στη φόρμα.

 

Διαγραφή DPO

 

Αφού επιβεβαιώσετε τη διαγραφή, θα λάβετε αριθμό πρωτοκόλλου. Οι παλαιότερες δηλώσεις DPO εμφανίζονται ως υποθέσεις, ώστε να έχετε πλήρες ιστορικό.

 

Συνημμένα

Έχετε τη δυνατότητα να επισυνάψετε έγγραφα σχετικά με τον ορισμό ενός DPO, αν και δεν είναι απαραίτητο. Πατήστε το κουμπί «Συνημμένα», κάτω αριστερά στο παράθυρο Κουμπί συνημμένα .

Δείτε λεπτομέρειες για τον τρόπο επισύναψης εγγράφων.