Schengen/VIS/Eurodac

Φόρμα καταγγελίας Schengen, VIS, Eurodac

 

Η συγκεκριμένη φόρμα καταγγελίας συμπληρώνεται και υποβάλλεται στην Αρχή στις περιπτώσεις καταγγελίας που αφορά παράβαση που σχετίζεται με άσκηση δικαιωμάτων στα συστήματα: Schengen, VIS (Visa Information System), Eurodac (European Asylum Dactyloscopy Database) και EKANA (Εθνικός Κατάλογος Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών).

Προϋπόθεση αποτελεί η προηγούμενη άσκηση δικαιώματος προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 

Στοιχεία Προσφεύγοντος

Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τα περισσότερα στοιχεία αυτά από τη φόρμα αιτήματος. Τροποποίηση μπορεί να γίνει από την επιλογή: Ο Λογαριασμός μουΣτοιχεία, εκτός από τα στοιχεία που παρέχονται αυτόματα από το taxisnet.

Για να είναι δυνατό να επεξεργαστούμε την καταγγελία σας θα πρέπει να έχετε καταχωρήσει τα στοιχεία διαμονής σας (Διεύθυνση, Πόλη και Χώρα), τα στοιχεία ταυτότητάς σας (αρ. Διαβατηρίου και Ημερομηνία γέννησης) και την Υπηκοότητά σας.

Προσοχή: στο πεδίο «Χώρα» θα πρέπει να έχετε τοποθετήσει τη χώρα διαμονής σας (εκεί όπου βρίσκεται η διεύθυνσή σας).

 

Στοιχεία εκπροσώπου του προσφεύγοντος

Συμπληρώνεται μόνο όπου εφαρμόζεται, π.χ. όταν θιγόμενος είναι ανήλικο τέκνο σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, όταν η εκπροσώπηση ενώπιον της Αρχής έχει ανατεθεί σε πληρεξούσιο Δικηγόρο ή άλλο τρίτο πρόσωπο ή όταν η καταγγελία υποβάλλεται από μη κερδοσκοπικούς φορείς ή οργανώσεις ή σωματεία ή ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νομίμως, και στους καταστατικούς σκοπούς τους περιλαμβάνεται η προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, για λογαριασμό του υποκειμένου των δεδομένων. Αν θέλετε να συνυποβάλετε έγγραφο εξουσιοδότησης, κάντε το με την επιλογή «Συνημμένα».

 

Άσκηση δικαιώματος

Πρέπει να προσδιορίστε πότε ασκήσατε το συγκεκριμένο δικαίωμα και με ποιο τρόπο. Επιλέξτε, πατώντας στο εικονίδιο ημερομηνίας, πότε ασκήσατε το δικαίωμα στον υπεύθυνο επεξεργασίας.  Στη συνέχεια, επιλέξτε από τη λίστα «Τρόπος άσκησης» τον τρόπο με τον οποίο ασκήσατε το δικαίωμά σας. Θα πρέπει να έχετε κάποια στοιχεία για να αποδείξετε πότε και με ποιο τρόπο ασκήθηκαν τα δικαιώματά σας. Θα χρειαστεί να επισυνάψετε αντίγραφο του αιτήματός σας, από το οποίο να προκύπτει τόσο το αίτημά σας, όσο και η ημερομηνία άσκησης αυτού.

Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να έχει παρέλθει ένας μήνας από την άσκηση των δικαιωμάτων σας, ώστε να θεωρηθεί ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν έχει ανταποκριθεί. Διαφορετικά η καταγγελία σας ενδέχεται να αρχειοθετηθεί άμεσα.

Επιλογή συστήματος: Κατόπιν, επιλέξτε σε ποιο σύστημα ή ποια συστήματα αφορά η άσκηση του δικαιώματός σας (Schengen, VIS (Visa Information System), Eurodac, ΕΚΑΝΑ.

 

Αντικείμενο προσφυγής

Στο πεδίο αυτό περιγράψτε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια το αντικείμενο της προσφυγής, προσκομίζοντας  τα σχετικά στοιχεία και αιτιολογώντας τους λόγους για τους οποίους η τυχόν απάντηση του υπευθύνου επεξεργασίας δεν είναι ικανοποιητική.

 

Συνημμένα

Για την εξέταση της καταγγελίας είναι απαραίτητη η υποβολή εγγράφων/στοιχείων που την τεκμηριώνουν, όπως αντίγραφο των αιτημάτων που καταθέσατε στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Πατήστε το κουμπί «Συνημμένα», κάτω αριστερά στο παράθυρο Κουμπί συνημμένα .

Υποβάλετε μόνο έγγραφα που συνδέονται άμεσα με την καταγγελία σας. Εάν είναι απαραίτητη η αποστολή μεγάλου αριθμού εγγράφων ή σελίδων ενός εγγράφου, σημειώστε τα σημεία που συνδέονται άμεσα με αυτή.

Δείτε λεπτομέρειες για τον τρόπο επισύναψης εγγράφων.