Σύνδεση με λογαριασμό taxis Φυσικού Προσώπου

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να συνδεθείτε ως Πολίτης ή ως Φορέας, ανάλογα με το ποια δραστηριότητα επιθυμείτε να εκτελέσετε. Την πρώτη φορά θα χρειαστεί να πατήσετε την επιλογή «Εγγραφή», ώστε τα στοιχεία σας να καταχωρηθούν στα αρχεία της Αρχής, για το συγκεκριμένο «ρόλο» (πολίτη ή φορέα).

 

Σύνδεση ως πολίτης ή Φορέας

 

Πολίτης: Η επιλογή αυτή απευθύνεται αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της Αρχής για:

 • Υποβολή καταγγελίας.
 • Αίτημα παροχής πληροφοριών.
 • Εγγραφή ή διαχείριση της εγγραφής σας στη λίστα του άρθρου 13.

Φορέας: Η επιλογή αυτή απευθύνεται σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα, τα οποία δραστηριοποιούνται ως υπεύθυνοι επεξεργασίας ή ως εκτελούντες την επεξεργασία και επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της Αρχής για:

 • Δήλωση Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) ή διαχείριση υπάρχουσας δήλωσης.
 • Λήψη της λίστας του άρθρου 13.
 • Υποβολή γνωστοποίησης περιστατικού παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Αίτημα προηγούμενης διαβούλευσης.
 • Λοιπά αιτήματα που σχετίζονται με:
  • Κώδικα δεοντολογίας (έγκριση κώδικα, διαπίστευση φορέα).
  • Πιστοποίηση (έγκριση κριτηρίων).
  • Άδεια διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρα εκτός Ε.Ε. (άδεια, BCR, κατά παρέκκλιση διαβίβαση).
  • Συμβουλή σχετικά με εκπόνηση νομοθετικών ή/και διοικητικών μέτρων.
  • Λοιπά αιτήματα υπευθύνων ή εκτελούντων την επεξεργασία.

Προσοχή: Ένα φυσικό πρόσωπο, μπορεί να έχει «διπλή» ιδιότητα, όταν έχει την ιδιότητα του υπευθύνου ή του εκτελούντος την επεξεργασία. Για παράδειγμα, ένας ελεύθερος επαγγελματίας με την επαγγελματική του ιδιότητα, αποτελεί υπεύθυνο επεξεργασίας για δραστηριότητες που σχετίζονται με την επαγγελματική του δράση, όπως η τήρηση αρχείου πελατών ή προμηθευτών. Για ενέργειες σχετικές με τη δραστηριότητα αυτή πρέπει να επιλέξει να συνδεθεί ως «Φορέας».

Παράλληλα όμως μπορεί να αποτελεί και υποκείμενο δεδομένων για κάποια επεξεργασία από τρίτο φορέα (π.χ. από φορείς της δημόσιας διοίκησης ή επαγγελματικές ενώσεις). Για ενέργειες σε σχέση με την ιδιότητά του αυτή (π.χ. καταγγελία για μη ικανοποίηση δικαιώματος) θα πρέπει να συνδεθεί ως «Πολίτης».

Αν ένα Φυσικό πρόσωπο που διαθέτει και τις δύο ιδιότητες, επιθυμεί να αλλάξει ρόλο, θα πρέπει να αποσυνδεθεί και να συνδεθεί εκ νέου. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει τη δεύτερη φορά να κάνει εγγραφή και με το δεύτερο ρόλο του.

Επιλέγετε το ρόλο με τον οποίο θα εγγραφείτε και πατήστε «Σύνδεση».

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, θα συνδεθείτε στις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες και θα δείτε την οθόνη ενημέρωσης στοιχείων.

 

Οθόνη ενημέρωσης στοιχείων

 

Από το σύστημα taxis η Αρχή λαμβάνει τα βασικά σας στοιχεία (επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, ΑΦΜ), αλλά κανένα άλλο, όπως π.χ. το email σας. Σε αυτό το στάδιο πρέπει υποχρεωτικά να συνδέσετε το λογαριασμό σας με ένα email, ώστε να λαμβάνετε σε αυτό τις ενημερώσεις της Αρχής.

Γράψτε υποχρεωτικά ένα email στο οποίο έχετε πρόσβαση και προαιρετικά τα λοιπά σας στοιχεία.

Πατήστε στο «Ενημέρωση».

 

Επιβεβαίωση στοιχείων email

 

 

Το σύστημα στέλνει ένα κωδικό επιβεβαίωσης για να γνωρίζουμε ότι έχετε πραγματικά πρόσβαση στο email που καταχωρείτε. Σε περίπτωση λάθους, κλείστε τη φόρμα του κωδικού και καταχωρήστε ξανά το email. Ελέγξτε κατόπιν το email σας (μπορεί να χρειαστεί μικρή αναμονή) και καταχωρήστε τον κωδικό για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή. Προτιμήστε να πληκτρολογήσετε τον εξαψήφιο αριθμό που θα λάβετε, ώστε να αποφύγετε λάθη με αντιγραφή και επικόλληση (όπως τη συμπερίληψη κενού χαρακτήρα). Διαφορετικά δεν μπορείτε να προχωρήσετε σε αλλαγή.

 

Φωτογραφία κωδικού επιβεβαίωσης

 

Μόλις καταχωρήσετε σωστά τον κωδικό, έχετε ολοκληρώσει την εγγραφή σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Αρχής για Πολίτες ή Φορείς, ανάλογα με την εγγραφή σας.