Χορήγηση της λίστας του άρθρου 13

Πατώντας την επιλογή «Λήψη», λαμβάνετε το αντίγραφο της λίστας.

Το Μητρώο του άρθρου 13 περιλαμβάνει τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν επικοινωνία μέσω παραδοσιακού ταχυδρομείου για θέματα που αφορούν την προώθηση/διαφήμιση αγαθών. Δεν έχει εφαρμογή για ηλεκτρονικές επικοινωνίες (π.χ. τηλέφωνα, SMS, email). Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας οι οποίοι διενεργούν ενέργειες προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών με μη ηλεκτρονικά μέσα και χωρίς συγκατάθεση, οφείλουν να συμβουλεύονται το εν λόγω μητρώο.

Πατώντας την επιλογή «Ιστορικό» θα δείτε όλες τις λήψεις που έχετε κάνει για το εν λόγω μητρώο.