Συμπληρωματικά έγγραφα

Μετά την υποβολή μιας υπόθεσης, είναι πιθανό να επιθυμείτε να αποστείλετε στην Αρχή περισσότερα στοιχεία. Αυτό, για παράδειγμα, μπορεί να συμβεί αν ο χειριστής της υπόθεσής σας από την Αρχή, σας ζητήσει περισσότερες πληροφορίες.

Ένα συμπληρωματικό έγγραφο πρέπει να αφορά μια υφιστάμενη υπόθεση. θα πρέπει πριν το υποβάλλετε, να εντοπίσετε την υπόθεση την οποία αφορά, από τον πίνακα υποθέσεων.

 

Πίνακας υποθέσεων

 

Πατήστε στην επιλογή «+Προσθήκη συμπληρωματικού εγγράφου».

 

Φόρμα συμπληρωματικών εγγράφων

 

Στη φόρμα που ανοίγει, έχετε τη δυνατότητα να τοποθετήσετε το έγγραφό σας.

Συμπληρώστε πρώτα το πεδίο «Περιγραφή» στο οποίο πρέπει να περιγράψετε τι περιλαμβάνεται στα συμπληρωματικά έγγραφα.

Μετά, πατήστε το κουμπί «Συνημμένα» προκειμένου να επισυνάψετε το έγγραφό σας.

 

Φόρμα συνημμένα

 

Πατήστε το κουμπί «Εισαγωγή», επιλέξτε όσα αρχεία θέλετε να ανεβάσετε και περιμένετε μέχρι να εμφανιστούν στη φόρμα.

 

Φόρμα συνημμένα με περιεχόμενο

 

Αν έχετε ανεβάσει όλα τα αρχεία που θέλετε, πατήστε στο «Ολοκλήρωση».

 

Φόρμα συνημμένων με συνολικό αριθμό αυτών

 

Θα επιστρέψετε στο φόρμα υποβολή συμπληρωματικού εγγράφου. Πλέον, στο κουμπί «Συνημμένα» βλέπετε τον αριθμό των αρχείων που έχετε επισυνάψει. Μόλις πατήσετε το «Υποβολή», θα έχετε ολοκληρώσει την υποβολή του συμπληρωματικού εγγράφου, με όλα τα συνημμένα του, και θα λάβετε αριθμό πρωτοκόλλου.

 

Φόρμα με αριθμό πρωτοκόλλου

 

Πατήστε στο «ΟΚ».

Μπορείτε να δείτε όλα τα συμπληρωματικά έγγραφα που έχετε ανεβάσει από τη σχετική επιλογή στο αριστερό μενού επιλογών.

Πλέον, στην υπόθεση θα εμφανίζεται μεγαλύτερος αριθμός συνημμένων εγγράφων. Στο αρχικό θα έχει προστεθεί ο αριθμός των εγγράφων που υποβάλλατε με το συμπληρωματικό σας έγγραφο.

 

Υπόθεση με αριθμό συνημμένων εγγράφων