Σύνδεση μετά την εγγραφή

Σε ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ήδη εγγραφεί, σας παρουσιάζεται η οθόνη επιλογής «ρόλου». Αν έχει εγγραφεί για ένα μόνο ρόλο, θα δίνεται πάντα η δυνατότητα να εγγραφεί και με το δεύτερο ρόλο.

 

Οθόνη επιλογής ρόλου 1

 

Αν έχει εγγραφεί και για τους δύο ρόλους, θα πρέπει να επιλέξει ρόλο σε αυτό το στάδιο.

 

Οθόνη επιλογής ρόλου 1

 

Σε νομικά πρόσωπα η σύνδεση γίνεται μόνο για το χώρο φορέων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Αρχής για Πολίτες ή Φορείς, ανάλογα με την εγγραφή σας.