Συχνές ερωτήσεις

1. Είχα παλιότερα λογαριασμό στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αρχής. Μπορώ να συνδεθώ με αυτόν;

 

Όχι. Δυστυχώς οι παλιότεροι λογαριασμοί δεν έχουν στοιχεία ταυτοποίησης που να εξασφαλίζουν την ακρίβεια ταυτοποίησης που επιθυμούμε και δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν. Κάθε έγγραφο που είχατε σε αυτό το λογαριασμό τηρείται στην Αρχή και μπορείτε να το αναζητήσετε με αίτημά σας.

 

2. Υπάρχει άλλος τρόπος ταυτοποίησης;

 

Όχι. Σε αυτό το στάδιο υποστηρίζουμε ταυτοποίηση μόνο μέσω ΓΓΠΣΔΔ σε πρόσωπα με ελληνικό ΑΦΜ. Το σύστημά μας είναι όμως έτοιμο για να επεκτείνει σταδιακά τις μεθόδους αυθεντικοποίησης, αν παραστεί ανάγκη.

 

3. Δεν διαθέτω ΑΦΜ στην Ελλάδα. Τι μπορώ να κάνω;

 

Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αρχή με email, χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές φόρμες σε μορφή docx/pdf που είναι διαθέσιμες στις αντίστοιχες ιστοσελίδες.

 

4. Είναι υποχρεωτική η χρήση των κωδικών taxisnet για την υποβολή υποθέσεων στην Αρχή;

 

Για όσους διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ, η χρήση των κωδικών taxisnet είναι υποχρεωτική για τα παρακάτω:

  • Πολίτες που επιθυμούν να εγγραφούν στη Λίστα του άρθρου 13.
  • Υπεύθυνοι επεξεργασίας (Φορείς) οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν αντίγραφο της λίστας του άρθρου 13.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις:

  • Όσον αφορά τους Φορείς είναι ισχυρά συνιστώμενη η υποβολή αιτημάτων, γνωστοποιήσεων περιστατικών παραβίασης και αιτημάτων διαβούλευσης μόνο ηλεκτρονικά. Θα πρέπει να τεκμηριώνετε για ποιο λόγο δεν έχετε δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής.
  • Όσον αφορά υποκείμενα των δεδομένων (πολίτες) η Αρχή συνιστά την ηλεκτρονική υποβολή των υποθέσεών τους, η οποία τους παρέχει και περαιτέρω ενημέρωση για την έκβαση της υπόθεσής τους. Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε και τα κατάλληλα έντυπα για άλλους τρόπους υποβολής υποθέσεων.

 

5. Δουλεύω σε ένα μεγάλο φορέα και έχω αναλάβει να υποβάλλω ένα έγγραφο στην Αρχή. Πως μπορώ να μάθω τους κωδικούς taxisnet του φορέα μου; Μπορεί το νομικό πρόσωπο να με εξουσιοδοτήσει;

 

Οι κωδικοί taxisnet αποδίδονται και σε νομικά πρόσωπα. Αναζητήστε τους στο νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα. Σε αυτή τη φάση δεν υποστηρίζεται διαδικασία εξουσιοδότησης τρίτου προσώπου. Αλλά, καθώς κάθε έγγραφο που κατατίθεται στην Αρχή πρέπει να υπογράφεται από νόμιμο εκπρόσωπο, αυτό σημαίνει ότι η εμπλοκή του είναι θεμιτή.

 

6. Εκπροσωπώ ένα υποκείμενο δεδομένων (π.χ. δικηγόρος) και επιθυμώ να υποβάλλω καταγγελία στην Αρχή για λογαριασμό του. Πως θα το κάνω μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών;

 

Μια καταγγελία μπορεί να υποβληθεί στην Αρχή μόνο από φυσικό πρόσωπο που είναι υποκείμενο των δεδομένων (με την εξαίρεση καταγγελιών συνδρομητών υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή από νομικά πρόσωπα με βάση το άρθρο 80 του ΓΚΠΔ). Συνεπώς, χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Αρχής μπορεί να γίνει μόνο με τους κωδικούς taxisnet του υποκειμένου των δεδομένων.

Ως εκπρόσωπος του υποκειμένου των δεδομένων δεν μπορείτε να υποβάλλετε την καταγγελία μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Μπορείτε να συντάξετε όμως το κείμενό της, επισημαίνοντας τα στοιχεία σας στα πεδία εκπροσώπου, και να βοηθήσετε το υποκείμενο των δεδομένων να την υποβάλει. Μπορείτε επίσης, κατ’ εξαίρεση, να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο τρόπο υποβολής (π.χ. email ή αποστολή εγγράφου). Στην περίπτωση όμως αυτή, το υποκείμενο των δεδομένων δεν θα μπορεί να παρακολουθεί την πορεία της καταγγελίας του και να επωφεληθεί από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αρχής.

 

7. Είχα ανακοινώσει στην Αρχή Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) πριν την έναρξη λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Πως μπορώ να τροποποιήσω τα στοιχεία του;

 

Μπορείτε να δείτε και να τροποποιήσετε τα στοιχεία του DPO σας με τη χρήση των κωδικών taxisnet που αντιστοιχούν στον Α.Φ.Μ. του φορέα για τον οποίο είχε σταλεί η δήλωση ορισμού DPO στην Αρχή, πριν τις 15/1/2021. Με την πρώτη σας σύνδεση στο χώρο φορέων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Αρχής, θα λάβετε σχετικό μήνυμα. Σε κάθε περίπτωση, είναι σκόπιμο να συνδεθείτε στο χώρο αυτό ώστε να επιβεβαιώσετε ότι τα στοιχεία του DPO σας έχουν δηλωθεί ορθά. Σε περίπτωση που δεν βρείτε τα στοιχεία αυτά, π.χ. επειδή υπήρχε κάποιο λάθος στα στοιχεία Α.Φ.Μ., θα πρέπει να δηλώσετε ξανά τα στοιχεία του DPO σας.

 

Αν έχετε κάποια ερώτηση σε σχέση με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Αρχής η οποία δεν καλύπτεται από τις συχνές ερωτήσεις και τις οδηγίες μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο eservices@dpa.gr.