Τροποποίηση/επισκόπηση στοιχείων φορέα

Χρησιμοποιήστε την επιλογή: Ο Λογαριασμός μουΣτοιχεία.

 

Ο Λογαριασμός μου

 

Μπορείτε να τροποποιήσετε  τα στοιχεία σας, εκτός από αυτά τα οποία παρέχονται αυτόματα από το taxisnet.

 

Φόρμα στοιχείων φορέα

 

Στοιχεία φορέα

Επωνυμία/Ονοματεπώνυμο  -  Α.Φ.Μ.: Η Αρχή λαμβάνει τα βασικά στοιχεία του φορέα (υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία) από την υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών του taxis. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται αυτόματα από τον λογαριασμό που κατέχετε στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ).

Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία αυτά από τη φόρμα εγγραφής. Για τροποποιήσεις θα πρέπει να απευθύνεστε στις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.

Διακριτικός τίτλος, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.:  Μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία αυτά για να μας βοηθήσετε για την σύνδεση των υποθέσεων που αφορούν το φορέα σας.

 

Λοιπά Στοιχεία Φορέα

Συμπληρώστε κατάλληλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία της Αρχής μαζί σας και την αποστολή εγγράφων. Το τηλέφωνο είναι απαραίτητο εάν χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για διευκρινίσεις.

Εmail: Συμπληρώνετε μια ορθή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να λαμβάνετε αυτόματα τα έγγραφα που σας αποστέλλει η Αρχή. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία εισάγετε. Αν αλλάξετε email διεύθυνση και πατήσετε «Ενημέρωση», το σύστημα σας στέλνει άμεσα και αυτόματα ένα κωδικό. Ελέγξτε το email σας (μπορεί να χρειαστεί μικρή αναμονή) και καταχωρήστε τον κωδικό για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή. Διαφορετικά δεν μπορείτε να προχωρήσετε σε αλλαγή.

 

Επιβεβαίωση στοιχείων email

 

Χώρα: Επιλέξτε μια από τις χώρες που εμφανίζονται. Πρόκειται για τη χώρα που βρίσκεται η έδρα σας.

Τομέας Δραστηριότητας: Στο πεδίο αυτό μπορείτε να καταχωρήσετε τον τομέα δραστηριότητάς σας, αν το κρίνετε απαραίτητο. Ξεκινήστε να γράφετε τα πρώτα γράμματα και μετά επιλέξτε από τους διαθέσιμους τομείς.