16. Λοιπά

Απόρριψη αίτησης έκδοσης προσωρινής διαταγής

Κατηγορία
Ημερομηνία
2021-08-19
Αριθμός πράξης
4

Η Αρχή απέρριψε αίτηση για έκδοση προσωρινής διαταγής για το λόγο ότι δεν προέκυψε από την  εξέταση της αίτησης ισχυρή πιθανολόγηση απειλής για τα προσωπικά δεδομένα του καταγγέλλοντος

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
275
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-08/prosorini%20diatagi%204%202021.pdf
Έτος
2021
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Λήψη και αποστολή φωτογραφιών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Κατηγορία
Ημερομηνία
2006-02-13
Αριθμός πράξης
4

Η Αρχή, εξετάζοντας καταγγελία σχετικά με παράνομη λήψη και αποστολή φωτογραφιών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιφυλάσσεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της (βλ. άρθρ. 19 παρ. 1 περ. α΄, θ΄, ι΄ του ν. 2472/1997) να οριοθετήσει την έννοια της προσωπικής χρήσης του άρθρ. 3 § 2 του ν. 2472/97, όπως αυτή προσιδιάζει σε ειδικότερες κατηγορίες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, π.χ. σε μηνύματα μέσω κινητού που περιλαμβάνουν εικόνα και/ή ήχο και/ή κείμενο. Η συγκεκριμένη επεξεργασία (λήψη και αποστολή φωτογραφιών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) δεν αποδεικνύεται ότι έγινε από τον καταγγελλόμενο και ως εκ τούτου η αίτηση απορρίπτεται και τίθεται στο αρχείο. Επίσης, η καταγγελία από τον καταγγελλόμενο, η οποία και συνεξετάζεται, σύμφωνα με την οποία παρακολουθείτο ο ηλεκτρονικός του υπολογιστής μέχρι την αναβάθμισή του από τον πρώτο καταγγέλλοντα ή άλλον απορρίπτεται ως αβάσιμη.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
269
272
275
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-07/4_2006anonym.pdf
Έτος
2006
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Καταγγελία για αποστολή ευχετήριου SMS σε κινητό τηλέφωνο από πολιτικό - Παραπομπή στην Ολομέλεια

Κατηγορία
Ημερομηνία
2021-05-14
Αριθμός πράξης
18

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία για αποστολή ανεπιθύμητου σύντομου ευχετήριου γραπτού μηνύματος (SMS) σε κινητό τηλέφωνο από βουλευτή. Επειδή προκύπτει η ανάγκη για ενδελεχή έρευνα και περαιτέρω ανάλυση, η υπόθεση παραπέμπεται στην Ολομέλεια προκειμένου να αποφασισθεί εάν επικοινωνία με περιεχόμενο ηλεκτρονικού μηνύματος συναφές με το επίμαχο που δεν αφορά, τουλάχιστον ευθέως και άμεσα, την πολιτική επικοινωνία εμπίπτει στη σχετική νομοθεσία για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λόγους πολιτικής επικοινωνίας.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
268
275
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-06/18_2021anonym.pdf
Έτος
2021
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Aνάρτηση δεδομένων σε ενημερωτική ιστοσελίδα

Κατηγορία
Ημερομηνία
2021-06-09
Αριθμός πράξης
15

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία κατά ενημερωτικού ιστοτόπου, αναφορικά με ανάρτηση δεδομένων υποκειμένου που είχε αναφέρει υπόθεση σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω ιστοσελίδας. Έκρινε ότι με βάση τα άρθρα 85 του ΓΚΠΔ και 28 του ν. 4624/2019, η δημοσιοποίηση των στοιχείων της δημοσιογραφικής έρευνας με προσωπικά δεδομένα, ήταν απολύτως αναγκαία  για την ενημέρωση του κοινού ως προς το γεγονός της καταγγελίας, αλλά και ότι η αφαίρεση του πλήρους ονόματος της καταγγέλλουσας από το άρθρο της ιστοσελίδας, μετά από μεταγενέστερη άσκηση δικαιώματός της, είναι σύμφωνη με την αρχή της αναγκαιότητας και αναλογικότητας, αρχές που πρέπει να διέπουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
273
275
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-06/15_2021anonym%20new.pdf
Έτος
2021
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Η συγγραφή προσωπικού ημερολογίου και η κατοχή του δεν συνιστά αρχείο προσωπικών δεδομένων

Κατηγορία
Ημερομηνία
2002-12-04
Αριθμός πράξης
94
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
275
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/94_2002.doc
Έτος
2002
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Migrationfield
200223994
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Συλλογή και χρήση ευαίσθητων δεδομένων για χρήση ενώπιον δικαστηρίου

Κατηγορία
Ημερομηνία
2001-11-27
Αριθμός πράξης
147
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
275
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/2001_147.doc
Έτος
2001
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Migrationfield
2001239147
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Δημοσιοποίηση πορίσματος ελέγχου χρηματιστηριακών συναλλαγών βουλευτών

Κατηγορία
Ημερομηνία
2005-05-12
Αριθμός πράξης
34
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
275
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/2005_34.doc
Έτος
2005
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Migrationfield
200523934
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Μη ικανοποίηση του δικαιώματος προσβάσεως στα δεδομένα που αφορούν τον προσφεύγοντα καθώς και την προέλευσή τους

Κατηγορία
Ημερομηνία
2005-01-31
Αριθμός πράξης
4
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
275
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/04_05_anonym.doc
Έτος
2005
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Migrationfield
20052394
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Οδηγία για την ασφαλή καταστροφή προσωπικών δεδομένων μετά το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού επεξεργασίας

Κατηγορία
Ημερομηνία
2005-10-17
Αριθμός πράξης
1
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
275
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/2005_01_directive_1.doc
Έτος
2005
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Migrationfield
20052371
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Παραβίαση προσωπικών δεδομένων από την ΑΘΗΝΑ 2004 ΑΕ

Κατηγορία
Ημερομηνία
2002-05-20
Αριθμός πράξης
57
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
275
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/57_2002anonym.pdf
Έτος
2002
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό