Απόφαση

Απόρριψη αιτήματος έκδοσης προσωρινής διαταγής

Κατηγορία
Ημερομηνία
2021-06-11
Αριθμός πράξης
3

Απόρριψη αιτήματος έκδοσης προσωρινής διαταγής για άμεσο ολικό περιορισμό της επεξεργασίας και της λειτουργίας του συστήματος βιντεοεπιτήρησης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης από την Αρχή λόγω του ότι δεν συντρέχει ισχυρή πιθανολόγηση ότι η σκοπούμενη επεξεργασία δύναται να προκαλέσει κίνδυνο για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων. Και τούτο διότι, σύμφωνα με την έγγραφη απάντηση του Δήμου Παλλήνης, το σύστημα βιντεοεπιτήρησης που έχει εγκατασταθεί στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης και για το οποίο έχει ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση λειτουργίας κατά τις νυχτερινές ώρες (22:30 μ.μ. έως 07.00 π.μ.) δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία. Εξάλλου, η νομιμότητα της εγκατάστασης και λειτουργίας συστήματος βιντεοεπιτήρησης στις σχολικές μονάδες του Δήμου Παλλήνης θα εξετασθεί αυτεπαγγέλτως από την Αρχή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της βάσει των άρθρων 57 και 58 του ΓΚΠΔ και των άρθρων 13 και 15 του ν. 4624/2019, κατόπιν και άλλων αναφορών που έχουν υποβληθεί.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
274
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-09/3_2021anonym%20prosorini%20diatagi.pdf
Έτος
2021
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Δημοσιοποίηση ονομάτων (πρώην) μετόχων του ΟΑΣΘ και μη ανταπόκρισή του σε άσκηση δικαιώματος υποκειμένου

Κατηγορία
Ημερομηνία
2021-09-07
Αριθμός πράξης
40

Η Αρχή (συν)εξέτασε τις προσφυγές 12 πρώην μετόχων του ΟΑΣΘ κατά του Οργανισμού, αναφορικά με τη δημοσιοποίηση των ονομάτων τους σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο Πρόεδρος του ΟΑΣΘ και τη δημοσιοποίηση καταλόγου με συγκεκριμένα ονομαστικά στοιχεία για 29 πρώην μετόχους. Ο κατάλογος συμπεριλήφθηκε σε σχετικό δελτίο Τύπου του ΟΑΣΘ που δόθηκε στη δημοσιότητα την ίδια ημέρα. Καταρχάς, η Αρχή έκρινε ότι τα σχετικά με τη λειτουργία και το μέλλον του ΟΑΣΘ ήταν θέμα δημοσίου ενδιαφέροντος και στο πλαίσιο αυτό η δημοσιοποίηση των ονομάτων των πρώην μετόχων που ήγειραν διεκδικήσεις από την αξία/απόδοση της μετοχής (είχαν στείλει και σχετικό εξώδικο προς τον ΟΑΣΘ, το οποίο έτυχε δημοσιότητας) ή και βρίσκονταν σε δημόσια αντιπαράθεση με τον Οργανισμό δικαιολογείτο. Ωστόσο, αναφέρθηκαν και δύο ονόματα μετόχων που δεν δικαιολογούνταν για την ενημέρωση του κοινού, καθώς αυτοί δεν περιλαμβάνονταν σε αυτούς που ήγειραν αξιώσεις. Για τον λόγο αυτό, η Αρχή επέβαλε στον ΟΑΣΘ για τη δημοσιοποίηση των δύο αυτών ονομάτων πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Περαιτέρω, αναφορικά με τους προσφεύγοντες, οι οποίοι παραπονούνται και για μη ικανοποίηση δικαιώματος που είχαν ασκήσει προς τον ΟΑΣΘ, με βάση τον ν. 2472/1997, η Αρχή επέβαλε στον ΟΑΣΘ πρόστιμο ύψους 7.000 ευρώ για παραβίαση των άρθρων 12 και 13 ν. 2472/1997. Η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 4, 5, 12 και 13 του ν. 2472/1997, επέβαλε στον ΟΑΣΘ πρόστιμο συνολικού ύψους 10.000 ευρώ για διαπιστωθείσες παραβάσεις του ίδιου νόμου. Τέλος, απηύθυνε προειδοποίηση για τη συμμόρφωση του ΟΑΣΘ με τις διατάξεις πλέον του ΓΚΠΔ, ιδίως για την άσκηση δικαιωμάτων υποκειμένου των δεδομένων και την απάντηση αυτών κατά το νόμο.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
263
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-09/40_2021anonym.pdf
Έτος
2021
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά της απόφασης 27/2019 της Αρχής

Κατηγορία
Ημερομηνία
2021-08-30
Αριθμός πράξης
38

Η Αρχή εξέτασε αίτηση θεραπείας κατά της απόφασης 27/2019 της Αρχής, που είχε εκδοθεί επί καταγγελίας κατά του Υπουργείου Παιδείας και συμπληρωματικής αναφοράς στην Αρχή. Επειδή η αιτούσα επαναλαμβάνει τους ισχυρισμούς της καταγγελίας της, οι οποίοι όμως ελήφθησαν υπόψη και αξιολογήθηκαν ήδη κατά την εξέταση της υπόθεσης προκειμένου η Αρχή να εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση, χωρίς να επικαλείται ούτε να προσκομίζει  νέα στοιχεία, από την εκτίμηση των οποίων θα μπορούσε υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις να προκύψει διαφορετική κρίση, η Αρχή απέρριψε την εν λόγω αίτηση θεραπείας.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
265
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-09/38_2021anonym.pdf
Έτος
2021
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Μη ικανοποίηση δικαιώματος διαγραφής και παράνομη διατήρηση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε ιστοσελίδα

Κατηγορία
Ημερομηνία
2021-08-26
Αριθμός πράξης
37

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία κατά υπευθύνου επεξεργασίας για μη ικανοποίηση του δικαιώματος διαγραφής υποκειμένου από την ιστοσελίδα που διατηρεί και περιλαμβάνει δημόσιο κατάλογο ιατρών. Η καταγγέλλουσα άσκησε δύο φορές το δικαίωμα διαγραφής της μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση που παρέχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ως μέσο επικοινωνίας στην ιστοσελίδα του, ωστόσο δεν έλαβε καμία απάντηση. Η Αρχή διαπίστωσε παραβίαση της αρχής της νομιμότητας και του περιορισμού της επεξεργασίας κατ’ άρ. 5 παρ. 1 εδ. α’, ε’ και 6 παρ. 1 ΓΚΠΔ από την παράνομη διατήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στην ιστοσελίδα της ελεγχόμενης εταιρίας παρά την ύπαρξη νόμιμου αιτήματος διαγραφής. Επιπλέον, η  Αρχή διαπίστωσε έλλειψη συμμόρφωσης της εταιρίας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, προς τις  διατάξεις του ΓΚΠΔ και ειδικότερα όσον αφορά την ικανοποίηση δικαιωμάτων των υποκειμένων. Η Αρχή έδωσε εντολή για συμμόρφωση εντός μηνός και επέβαλε στον υπεύθυνο επεξεργασίας διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
267
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-09/37_2021anonym.pdf
Έτος
2021
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Δικαίωμα πρόσβασης καταναλωτή σε αλληλογραφία μεταξύ καταστήματος και τράπεζας

Κατηγορία
Ημερομηνία
2021-08-26
Αριθμός πράξης
36

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία κατά δύο υπευθύνων επεξεργασίας, για μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης καταναλωτή σε αλληλογραφία μεταξύ τους. Ο καταγγέλλων έπειτα από επιστροφή προϊόντος ζήτησε από το κατάστημα μέσω facebook-messenger να του κοινοποιηθεί το αίτημα αποχρέωσης των δόσεων της πιστωτικής του κάρτας, που είχε σταλεί ηλεκτρονικά προς την τράπεζα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας αρνήθηκε να το ικανοποιήσει και στη συνέχεια ο καταγγέλλων άσκησε το ίδιο δικαίωμα προς την τράπεζα, η οποία δεν του έδωσε καμία απάντηση. Η Αρχή επέβαλε σε κάθε υπεύθυνο επεξεργασίας διοικητικό πρόστιμο 20.000 ευρώ για μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
267
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-09/36_2021anonym.pdf
Έτος
2021
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης πατέρα σε δεδομένα ανήλικου τέκνου και μη συμμόρφωση σε εντολή της Αρχής

Κατηγορία
Ημερομηνία
2021-08-26
Αριθμός πράξης
29

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία κατά υπευθύνου επεξεργασίας για μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης, το οποίο άσκησε ο πατέρας για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου του ασκώντας τη γονική μέριμνα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν συμμορφώθηκε με τη σχετική εντολή της Αρχής για ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης του καταγγέλλοντος στα προσωπικά δεδομένα του ανήλικου τέκνου του, όπως προκύπτει από σχετικό έγγραφο της Αρχής. Η Αρχή έδωσε εντολή στον υπεύθυνο επεξεργασίας να χορηγήσει τα αιτηθέντα έγγραφα στον καταγγέλλοντα. Επέβαλε στον υπεύθυνο επεξεργασίας διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ για μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης και 5.000 ευρώ για μη συμμόρφωση με εντολή της Αρχής.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
265
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-09/29_2021anonym.pdf
Έτος
2021
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά πράξεων αρχειοθέτησης υποθέσεων της Αρχής

Κατηγορία
Ημερομηνία
2021-08-26
Αριθμός πράξης
28

Η Αρχή εξέτασε αίτηση θεραπείας κατά των από 16.04.2020 και 21.04.2020 πράξεών της για αρχειοθέτηση πανομοιότυπων καταγγελιών κατά του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού». Επειδή οι αιτούντες αφενός παραπονούνται για τη νομική ορθότητα των πράξεων αρχειοθέτησης και κατά τούτο κατ’ ουσίαν εισάγουν ακυρωτικούς ισχυρισμούς, αφετέρου επαναλαμβάνουν τους ισχυρισμούς των καταγγελιών τους, οι οποίοι όμως ελήφθησαν υπόψη και αξιολογήθηκαν ήδη κατά την εξέταση της υπόθεσης προκειμένου η Αρχή να εκδώσει τις προσβαλλόμενες πράξεις αρχειοθέτησης, χωρίς να επικαλούνται ούτε να προσκομίζουν νέα στοιχεία, από την εκτίμηση των οποίων θα μπορούσε υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις να προκύψει διαφορετική κρίση, η Αρχή απέρριψε την εν λόγω αίτηση θεραπείας.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
257
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-09/28_2021anonym.pdf
Έτος
2021
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Παράταση αναστολής δημοσίων συνεδριάσεων

Κατηγορία
Ημερομηνία
2021-09-03
Αριθμός πράξης
2000

Απόφαση του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα περί παράτασης της αναστολής των δημοσίων συνεδριάσεων της Ολομέλειας και του Τμήματος αυτής για το χρονικό διάστημα από 1.9.2021 έως 30.9.2021. Δυνάμει της αυτής αποφάσεως, οι εν λόγω συνεδριάσεις θα διεξάγονται μέσω τηλεδιάσκεψης.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
263
Να εμφανίζεται στα hot topic;
On
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-09/Paratasi%20anastolis%20dimosion%20sinedriaseon%2030%2009%202021.pdf
Έτος
2021
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Απόρριψη αίτησης έκδοσης προσωρινής διαταγής

Κατηγορία
Ημερομηνία
2021-08-19
Αριθμός πράξης
4

Η Αρχή απέρριψε αίτηση για έκδοση προσωρινής διαταγής για το λόγο ότι δεν προέκυψε από την  εξέταση της αίτησης ισχυρή πιθανολόγηση απειλής για τα προσωπικά δεδομένα του καταγγέλλοντος

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
275
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-08/prosorini%20diatagi%204%202021.pdf
Έτος
2021
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Επιβολή διοικητικού προστίμου σε ΝΠΔΔ για διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτους

Κατηγορία
Ημερομηνία
2021-07-21
Αριθμός πράξης
30

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία κατά ΝΠΔΔ για διαβίβαση προσωπικών δεδομένων του καταγγέλλοντος σε τρίτους χωρίς νόμιμη βάση και χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του τελευταίου για τον σκοπό της περαιτέρω επεξεργασίας και διαπίστωσε ότι έλαβε χώρα παραβίαση του άρθρου 14 παρ. 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παρ. 1 ΓΚΠΔ καθώς και της αρχής της νόμιμης, αντικειμενικής και διαφανούς επεξεργασίας κατ’ άρθρο 5 παρ. 1 α’ του ΓΚΠΔ και επέβαλε χρηματικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
263
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-08/30_2021anonym.pdf
Έτος
2021
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες