Απόρριψη αίτησης έκδοσης προσωρινής διαταγής

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
4
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή απέρριψε αίτηση για έκδοση προσωρινής διαταγής για το λόγο ότι δεν προέκυψε από την  εξέταση της αίτησης ισχυρή πιθανολόγηση απειλής για τα προσωπικά δεδομένα του καταγγέλλοντος

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr