Δημοσιοποίηση πορίσματος ελέγχου χρηματιστηριακών συναλλαγών βουλευτών

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
34
Θεματική ενότητα
PDF Απόφασης
2005_34.doc351.01 KB

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr