Καταγγελία για αποστολή ευχετήριου SMS σε κινητό τηλέφωνο από πολιτικό - Παραπομπή στην Ολομέλεια

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
18
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία για αποστολή ανεπιθύμητου σύντομου ευχετήριου γραπτού μηνύματος (SMS) σε κινητό τηλέφωνο από βουλευτή. Επειδή προκύπτει η ανάγκη για ενδελεχή έρευνα και περαιτέρω ανάλυση, η υπόθεση παραπέμπεται στην Ολομέλεια προκειμένου να αποφασισθεί εάν επικοινωνία με περιεχόμενο ηλεκτρονικού μηνύματος συναφές με το επίμαχο που δεν αφορά, τουλάχιστον ευθέως και άμεσα, την πολιτική επικοινωνία εμπίπτει στη σχετική νομοθεσία για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λόγους πολιτικής επικοινωνίας.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr