Ηλεκτρονικά μέσα – SPAM

Λήψη και αποστολή φωτογραφιών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Κατηγορία
Ημερομηνία
2006-02-13
Αριθμός πράξης
4

Η Αρχή, εξετάζοντας καταγγελία σχετικά με παράνομη λήψη και αποστολή φωτογραφιών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιφυλάσσεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της (βλ. άρθρ. 19 παρ. 1 περ. α΄, θ΄, ι΄ του ν. 2472/1997) να οριοθετήσει την έννοια της προσωπικής χρήσης του άρθρ. 3 § 2 του ν. 2472/97, όπως αυτή προσιδιάζει σε ειδικότερες κατηγορίες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, π.χ. σε μηνύματα μέσω κινητού που περιλαμβάνουν εικόνα και/ή ήχο και/ή κείμενο. Η συγκεκριμένη επεξεργασία (λήψη και αποστολή φωτογραφιών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) δεν αποδεικνύεται ότι έγινε από τον καταγγελλόμενο και ως εκ τούτου η αίτηση απορρίπτεται και τίθεται στο αρχείο. Επίσης, η καταγγελία από τον καταγγελλόμενο, η οποία και συνεξετάζεται, σύμφωνα με την οποία παρακολουθείτο ο ηλεκτρονικός του υπολογιστής μέχρι την αναβάθμισή του από τον πρώτο καταγγέλλοντα ή άλλον απορρίπτεται ως αβάσιμη.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
269
272
275
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-07/4_2006anonym.pdf
Έτος
2006
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Επιβολή προστίμου για μη ορθή ανταπόκριση σε δικαίωμα διαγραφής

Κατηγορία
Ημερομηνία
2021-04-07
Αριθμός πράξης
13

Η Αρχή επέβαλε σε εμπορική εταιρεία που διαθέτει ηλεκτρονικό και φυσικά καταστήματα πρόστιμο 20.000 ευρώ για μη ορθή ανταπόκριση σε άσκηση δικαιώματος διαγραφής. Ο καταγγέλλων απέστειλε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εταιρεία ζητώντας τη διαγραφή του αριθμού του από περαιτέρω ενέργειες αποστολής διαφημιστικών μηνυμάτων. Η εταιρεία αρχικά δεν ανταποκρίθηκε. Μετά την παρέμβαση της Αρχής, η εταιρεία δήλωσε ότι διέγραψε τα στοιχεία του καταγγέλλοντα, αλλά απέστειλε εκ νέου προωθητικό SMS. Η Αρχή επέβαλε κύρωση για παράβαση του δικαιώματος διαγραφής και για μη ορθή διαδικασία κατά την εκ των υστέρων ικανοποίηση του δικαιώματος.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
268
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-04/13_2021anonym.pdf
Έτος
2021
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Επιβολή προστίμου σε εταιρεία για αποστολή μηνυμάτων αζήτητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας

Κατηγορία
Ημερομηνία
2011-05-19
Αριθμός πράξης
59
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
268
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-02/59_2011anonym.pdf
Έτος
2011
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
201123959
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Ηλεκτρονική συγκατάθεση στο πλαίσιο του άρθρου 11 του ν. 3471/2006

Κατηγορία
Ημερομηνία
2011-03-29
Αριθμός πράξης
2
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
269
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-01/2994_2_2011.PDF
Έτος
2011
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
20112372
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Παράνομη η συλλογή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων προσωπικών δεδομένων από ιστοσελίδες και επαγγελματικές ενώσεις χωρίς συγκατάθεση των συνδρομητών

Κατηγορία
Ημερομηνία
2009-12-10
Αριθμός πράξης
83
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
268
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/83_09anonym_2.doc
Έτος
2009
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
200923983
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Οδηγία σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνία

Κατηγορία
Ημερομηνία
2010-12-10
Αριθμός πράξης
1
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
268
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/3-_31-_a_12_a1a1or_ma1o1_12e_12-.pdf
Έτος
2010
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
20102371
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Επιβολή προστίμου σε εταιρεία για αποστολή μηνυμάτων αζήτητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας

Κατηγορία
Ημερομηνία
2013-07-30
Αριθμός πράξης
95
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
268
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/95_2013anonym.pdf
Έτος
2013
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
201323995
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Επιβολή προστίμου σε εταιρεία για αποστολή μηνυμάτων αζήτητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας

Κατηγορία
Ημερομηνία
2014-10-21
Αριθμός πράξης
156
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
268
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/156_2014anonym.pdf
Έτος
2014
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
2014239156
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Επιβολή προστίμου σε εταιρεία για αποστολή αζήτητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Κατηγορία
Ημερομηνία
2017-03-08
Αριθμός πράξης
22
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
268
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/22_2017anonym.pdf
Έτος
2017
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
201723922
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Επιβολή προστίμου σε υπεύθυνο επεξεργασίας για αποστολή μηνυμάτων αζήτητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας και παράνομη χρήση πληροφοριών από τερματικό εξοπλισμό χρηστών

Κατηγορία
Ημερομηνία
2017-05-12
Αριθμός πράξης
50
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
268
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/50_2017anonym.pdf
Έτος
2017
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
201723950
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες