Παραβίαση προσωπικών δεδομένων από την ΑΘΗΝΑ 2004 ΑΕ

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
57
Θεματική ενότητα
PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr