16. Λοιπά

Γνωμοδότηση της Αρχής σχετικά με τη δυνατότητα του υπευθύνου επεξεργασίας χορήγησης σε τρίτο στοιχείων (προσωπικών δεδομένων μη ευαίσθητου χαρακτήρα) που τηρεί στο αρχείο του

Κατηγορία
Ημερομηνία
2005-10-21
Αριθμός πράξης
67
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
275
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/2005_67.doc
Έτος
2005
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Χορήγηση σε τρίτο απλών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων για δικαστική χρήση

Κατηγορία
Ημερομηνία
2011-10-11
Αριθμός πράξης
131
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
275
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/131_2011anonym.doc
Έτος
2011
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Χορήγηση άδειας σε ασφαλιστική εταιρία για την δια του Τύπου ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων

Κατηγορία
Ημερομηνία
2011-10-06
Αριθμός πράξης
130
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
275
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/130_2011anonym.doc
Έτος
2011
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Προϋποθέσεις νομιμότητας διαβίβασης στοιχείων εγγραμμένων ανέργων από τον ΟΑΕΔ στην εταιρία ICAP για το σκοπό διενέργειας τηλεφωνικής δειγματοληπτικής έρευνας για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Κατηγορία
Ημερομηνία
2001-03-30
Αριθμός πράξης
43
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
275
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/-aae-a_43-2001_anoym_doc.doc
Έτος
2001
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
200123943
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Συλλογή προσωπικών δεδομένων για πιστοποίηση σε ιστοσελίδα

Κατηγορία
Ημερομηνία
2002-02-26
Αριθμός πράξης
29
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
275
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/pscan131.pdf
Έτος
2002
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
200223929
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Γνωμοδότηση για τη νομιμότητα διατήρησης των αρνητικών φωτογραφιών από τους φωτογράφους

Κατηγορία
Ημερομηνία
2002-02-27
Αριθμός πράξης
30
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
275
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/030_2002.doc
Έτος
2002
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
200223830
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Δυνατότητα χορήγησης στοιχείων για δικαστική χρήση

Κατηγορία
Ημερομηνία
2002-04-01
Αριθμός πράξης
40
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
275
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/40_2002anonym.doc
Έτος
2002
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Migrationfield
200223940
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Ανάρτηση της κατάστασης των μηνιαίων κοινοχρήστων δαπανών της πολυκατοικίας σε χώρο προσβάσιμο σε τρίτους

Κατηγορία
Ημερομηνία
2002-06-21
Αριθμός πράξης
75
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
275
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/img152_2.pdf
Έτος
2002
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Migrationfield
200223975
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Αίτημα Ο.Α για διαβίβαση δεδομένων επιβατών στις τελωνειακές αρχές των Η.Π.Α

Κατηγορία
Ημερομηνία
2004-01-28
Αριθμός πράξης
4
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
275
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/4_2004.doc
Έτος
2004
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Migrationfield
20042394
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Μη ικανοποίηση δικαιώματος αντίρρησης από την INTERLEASE-INFOBANK A.E. (H ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ` ΑΡΙΘΜ.73/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η 162/2012)

Κατηγορία
Ημερομηνία
2004-02-03
Αριθμός πράξης
5
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
275
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/5_2004anonym.pdf
Έτος
2004
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
20042395
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό