Η συγγραφή προσωπικού ημερολογίου και η κατοχή του δεν συνιστά αρχείο προσωπικών δεδομένων

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
94
Θεματική ενότητα
PDF Απόφασης
94_2002.doc385.51 KB

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr