Μη ικανοποίηση του δικαιώματος προσβάσεως στα δεδομένα που αφορούν τον προσφεύγοντα καθώς και την προέλευσή τους

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
4
Θεματική ενότητα
PDF Απόφασης
04_05_anonym.doc404.01 KB

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr