Άρθρο 15 : Δικαίωμα πρόσβασης

Μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης σε σύστημα βιντεοεπιτήρησης – κύρωση προστίμου (με βάση ν. 2472/1997)

Κατηγορία
Ημερομηνία
2020-02-26
Αριθμός πράξης
3

Καταγγέλλων στην Αρχή, φυσικό πρόσωπο, ζήτησε από την καταγγελλόμενη εταιρεία, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, αντίγραφο της εικόνας του από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης που λειτουργούσε στο χώρο της γραμματείας της εν λόγω εταιρείας καθώς και αντίγραφα εγγράφων που τον αφορούν. Η εταιρεία αποκρίθηκε με ιδιαίτερη καθυστέρηση στο αίτημα του καταγγέλλοντος και μόνο μετά την παρέμβαση ανεξάρτητων δημόσιων αρχών. Με την απάντησή της η εταιρεία δεν χορήγησε αντίγραφο της εικόνας του φυσικού προσώπου, υποστηρίζοντας ότι το σύστημα βιντεοεπιτήρησης στο χώρο της γραμματείας δεν ήταν σε θέση να καταγράφει, κατά το χρόνο της επίσκεψης του καταγγέλλοντος. Η Αρχή, αφού έκρινε ότι δεν αποδεικνύονται οι ισχυρισμοί της εταιρείας σχετικά με τη μη λειτουργία του συστήματος, επέβαλε πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ για τη μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
274
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-05/3_2020anonym.pdf
Έτος
2020
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
20202393
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Πρόστιμο στην ΔΕΗ ΑΕ για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης υποκειμένου των δεδομένων

Κατηγορία
Ημερομηνία
2020-02-21
Αριθμός πράξης
2

Κατόπιν καταγγελίας στην Αρχή ότι η ΔΕΗ Α.Ε. δεν ικανοποίησε το δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων σε πληροφορίες που το αφορούν, η Αρχή επέβαλε στη ΔΕΗ Α.Ε. διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ. Η ΔΕΗ Α.Ε., ως υπεύθυνος επεξεργασίας, μετά την παρέλευση ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, δεν απάντησε προς την καταγγέλλουσα σχετικά με την αδυναμία άμεσης ικανοποίησης του αιτήματός της, και λαμβάνοντας υπόψη την υποτροπή της λόγω της προηγούμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώθηκε με την απόφαση της Αρχής 15/2019, η Αρχή έκρινε ομόφωνα ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, με βάση τις περιστάσεις που διαπιστώθηκαν, θα πρέπει να επιβληθεί αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό διοικητικό χρηματικό πρόστιμο για την τιμωρία της παράνομης αυτής συμπεριφοράς.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
267
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-05/2_2020anonym.pdf
Έτος
2020
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
20202392
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Πρόσβαση και έλεγχος e-mail εργαζομένου από εργοδότη σε εταιρικό server, παράνομη εγκατάσταση και λειτουργία κλειστού κυκλώματος βιντεοσκόπησης και παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης

Κατηγορία
Ημερομηνία
2019-12-31
Αριθμός πράξης
43

Η εργοδότρια εταιρία έχουσα υπόνοιες ότι ανώτερο στέλεχος της διοίκησής της προέβη σε παράνομες πράξεις σε βάρος των συμφερόντων της διενήργησε έλεγχο και ανέκτησε διαγεγραμμένα e-mail από τον διακομιστή (server) της. Η εταιρία είχε συμμορφωθεί προς τις επιταγές του ΓΚΠΔ και από τις εσωτερικές πολιτικές και κανονισμούς της προβλεπόταν η απαγόρευση χρήσης των εταιρικών μέσων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δικτύων για ιδιωτικούς σκοπούς καθώς και η δυνατότητα διενέργειας εσωτερικών ελέγχων. Αντίθετα, το κλειστό κύκλωμα βιντεοεπιτήρησης είχε εγκατασταθεί και λειτουργούσε παράνομα, επιπλέον δε, το καταγραφέν υλικό που προσκομίσθηκε στην Αρχή δεν ελήφθη υπόψη κατ’ άρθρο. 19 παρ. 3 Σ. Η εταιρία δεν ικανοποίησε το δικαίωμα πρόσβασης του εργαζομένου στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονταν στον εταιρικό προσωπικό υπολογιστή που χρησιμοποιούσε. Η Αρχή επέβαλε στην εταιρία πρόστιμο 15.000 ευρώ για μη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης και για περαιτέρω επεξεργασία του σχετικού υλικού.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
269
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-05/43_2019anonym.pdf
Έτος
2019
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
201923943
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Επίπληξη στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την παραβίαση του δικαιώματος πρόσβασης

Κατηγορία
Ημερομηνία
2019-12-11
Αριθμός πράξης
41

Κατόπιν καταγγελίας στην Αρχή ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δεν ικανοποίησε τα δικαιώματα πρόσβασης και διόρθωσης του υποκειμένου των δεδομένων, η Αρχή, μετά από διερεύνηση της υπόθεσης, απηύθυνε στο Υπουργείο επίπληξη για τη μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης του υποκειμένου στην αναλυτική του μοριοδότηση.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
263
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-04/41_2019anonym.pdf
Έτος
2019
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
201923941
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης

Κατηγορία
Ημερομηνία
2019-09-26
Αριθμός πράξης
32

Κατόπιν καταγγελίας στην Αρχή ότι η πρώην εργοδότρια εταιρία του καταγγέλλοντος

  1. αλλοίωσε την ποιότητα των δεδομένων κοινωνικής ασφάλισής του, και τον εμφάνισε ως νέο ασφαλισμένο, ενώ στην πραγματικότητα ήταν παλαιός,
  2. παρασιώπησε με αυτόν τον τρόπο την επίδραση του προηγούμενου χρόνου διαδοχικής ασφάλισής του και του δικαιώματός του για χρήση των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης επί του υπολογισμού της αποζημίωσης από το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών ως μέρος των συνολικών συμφωνηθεισών αποδοχών του, και
  3. παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις του προς την εταιρία, δεν έχει ικανοποιηθεί ακόμη το δικαίωμα πρόσβασής του στις αξιολογήσεις του και σε λοιπά έγγραφα της εταιρίας που τον αφορούν, η Αρχή έδωσε εντολή στην καταγγελλόμενη εταιρία να συμμορφωθεί προς το αίτημα του καταγγέλλοντος για την πρόσβασή του στις αιτούμενες αξιολογήσεις και να προβεί στην άμεση χορήγησή τους, σε περίπτωση που δεν του έχει χορηγηθεί το σύνολο αυτών, ενώ απέρριψε κατά τα λοιπά την καταγγελία ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη.
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
270
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-12/32_2019%20anonym.pdf
Έτος
2019
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
201923932
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Απόρριψη προσφυγής για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τη ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Κατηγορία
Ημερομηνία
2019-01-30
Αριθμός πράξης
1

Η Αρχή απέρριψε προσφυγή για μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης προσφεύγοντος στο βιογραφικό του σημείωμα που, κατά τους ισχυρισμούς του, είχε καταθέσει ο ίδιος στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ, διότι δεν προέκυψε ότι κατατέθηκε και καταχωρήθηκε το επικαλούμενο βιογραφικό σημείωμα του καταγγέλλοντος στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ ούτε ότι η καταγγελλομένη εταιρεία τηρούσε φυσικό ή/και ηλεκτρονικό αρχείο υποβληθέντων αυτοβούλως βιογραφικών σημειωμάτων ή βάση δεδομένων καταχώρισης βιογραφικών σημειωμάτων.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
270
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-09/apofasi12019.pdf
Έτος
2019
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
20192391
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Απόρριψη καταγγελίας κατά ΑΑΔΕ σχετικά με μη ικανοποίηση δικαιωμάτων πρόσβασης και διόρθωσης

Κατηγορία
Ημερομηνία
2019-07-05
Αριθμός πράξης
23

Κατόπιν καταγγελίας στην Αρχή κατά της ΑΑΔΕ για μη ικανοποίηση του δικαιώματος διόρθωσης φορολογουμένου σε προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον σχηματισμό του προφίλ φορολογουμένου στο Taxis, καθώς και του δικαιώματος πρόσβασης στα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (DPO) της ΑΑΔΕ, η Αρχή απέρριψε την καταγγελία ως κατ’ ουσία αβάσιμη διότι α) η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενημέρωσε τον καταγγέλλοντα για τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) της ΑΔΑΕ, β) ο καταγγέλλων δεν επικαλείται παραβίαση του δικαιώματος διόρθωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και γ) οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ δεν έχουν απορρίψει το αίτημα μεταβολής των στοιχείων της φορολογικής κατοικίας του καταγγέλλοντος, αλλά το εξετάζουν στο πλαίσιο της οικείας φορολογικής νομοθεσίας και διαδικασίας.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
263
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-09/apofasi232019.pdf
Έτος
2019
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
201923923
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες