Άρθρο 12.4 : Προθεσμία ενημέρωσης μη ενέργειας σε δικαίωμα

Πρόστιμο στην ΔΕΗ ΑΕ για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης υποκειμένου των δεδομένων

Κατηγορία
Ημερομηνία
2020-02-21
Αριθμός πράξης
2

Κατόπιν καταγγελίας στην Αρχή ότι η ΔΕΗ Α.Ε. δεν ικανοποίησε το δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων σε πληροφορίες που το αφορούν, η Αρχή επέβαλε στη ΔΕΗ Α.Ε. διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ. Η ΔΕΗ Α.Ε., ως υπεύθυνος επεξεργασίας, μετά την παρέλευση ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, δεν απάντησε προς την καταγγέλλουσα σχετικά με την αδυναμία άμεσης ικανοποίησης του αιτήματός της, και λαμβάνοντας υπόψη την υποτροπή της λόγω της προηγούμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώθηκε με την απόφαση της Αρχής 15/2019, η Αρχή έκρινε ομόφωνα ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, με βάση τις περιστάσεις που διαπιστώθηκαν, θα πρέπει να επιβληθεί αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό διοικητικό χρηματικό πρόστιμο για την τιμωρία της παράνομης αυτής συμπεριφοράς.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
267
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-05/2_2020anonym.pdf
Έτος
2020
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
20202392
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Επίπληξη στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την παραβίαση του δικαιώματος πρόσβασης

Κατηγορία
Ημερομηνία
2019-12-11
Αριθμός πράξης
41

Κατόπιν καταγγελίας στην Αρχή ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δεν ικανοποίησε τα δικαιώματα πρόσβασης και διόρθωσης του υποκειμένου των δεδομένων, η Αρχή, μετά από διερεύνηση της υπόθεσης, απηύθυνε στο Υπουργείο επίπληξη για τη μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης του υποκειμένου στην αναλυτική του μοριοδότηση.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
263
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-04/41_2019anonym.pdf
Έτος
2019
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
201923941
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Επίπληξη στην ΔΕΗ Α.Ε. για μη εμπρόθεσμη ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων

Κατηγορία
Ημερομηνία
2019-05-30
Αριθμός πράξης
15

Κατόπιν καταγγελίας στην Αρχή ότι η ΔΕΗ δεν ικανοποίησε το δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων, η Αρχή της απηύθυνε επίπληξη για την καθυστερημένη, μετά την παρέλευση του ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, απάντηση της ΔΕΗ ως υπευθύνου επεξεργασίας προς τον καταγγέλλοντα σχετικά με την αδυναμία άμεσης ικανοποίησης του αιτήματός του.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
270
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-09/apofasi152019.pdf
Έτος
2019
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
201923915
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό