Μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης σε σύστημα βιντεοεπιτήρησης – κύρωση προστίμου (με βάση ν. 2472/1997)

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
3
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Καταγγέλλων στην Αρχή, φυσικό πρόσωπο, ζήτησε από την καταγγελλόμενη εταιρεία, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, αντίγραφο της εικόνας του από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης που λειτουργούσε στο χώρο της γραμματείας της εν λόγω εταιρείας καθώς και αντίγραφα εγγράφων που τον αφορούν. Η εταιρεία αποκρίθηκε με ιδιαίτερη καθυστέρηση στο αίτημα του καταγγέλλοντος και μόνο μετά την παρέμβαση ανεξάρτητων δημόσιων αρχών. Με την απάντησή της η εταιρεία δεν χορήγησε αντίγραφο της εικόνας του φυσικού προσώπου, υποστηρίζοντας ότι το σύστημα βιντεοεπιτήρησης στο χώρο της γραμματείας δεν ήταν σε θέση να καταγράφει, κατά το χρόνο της επίσκεψης του καταγγέλλοντος. Η Αρχή, αφού έκρινε ότι δεν αποδεικνύονται οι ισχυρισμοί της εταιρείας σχετικά με τη μη λειτουργία του συστήματος, επέβαλε πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ για τη μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης.

PDF Απόφασης
3_2020anonym.pdf349.16 KB

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr