Άρθρο 17 : Δικαίωμα διαγραφής

Απόρριψη προσφυγής αλλοδαπού για διαγραφή από τον ΕΚΑΝΑ

Κατηγορία
Ημερομηνία
2019-12-31
Αριθμός πράξης
47

Απόρριψη προσφυγής αλλοδαπού για διαγραφή από τον ΕΚΑΝΑ, λόγω νόμιμης καταχώρισης για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, καθώς στερείτο νομιμοποιητικών έγγραφων παραμονής στη χώρα, υφίστατο καταδίκη σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών και εκκρεμής εις βάρος του προηγούμενη απόφαση επιστροφής.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
261
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-05/47_2019anonym.pdf
Έτος
2019
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
201923947
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Απόρριψη προσφυγής αλλοδαπού για διαγραφή από το ΣΠΣ και τον ΕΚΑΝΑ

Κατηγορία
Ημερομηνία
2019-12-31
Αριθμός πράξης
46

Απόρριψη προσφυγής αλλοδαπού για διαγραφή από το ΣΠΣ και τον ΕΚΑΝΑ, λόγω του ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι τέλεσε το αδίκημα της χρήσεως πλαστών εγγράφων και πριν από την παρέλευση τριετίας από την αρχική εγγραφή αποφασίσθηκε η διατήρηση της καταχώρισής του.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
261
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-05/46_2019anonym.pdf
Έτος
2019
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
201923946
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Απόρριψη προσφυγής αλλοδαπού για διαγραφή από το ΣΠΣ και τον ΕΚΑΝΑ

Κατηγορία
Ημερομηνία
2019-12-31
Αριθμός πράξης
40

Απόρριψη προσφυγής αλλοδαπού για διαγραφή από το ΣΠΣ και τον ΕΚΑΝΑ, λόγω του ότι καταχωρήθηκε στους ανωτέρω καταλόγους για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας και προ της παρέλευσης τριετίας από την αρχική εγγραφή του αποφασίστηκε η διατήρηση της καταχώρισής του στους εν λόγω καταλόγους, εφόσον κρίθηκε ότι εξακολουθούσαν να ισχύουν οι λόγοι της καταχώρισης.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
261
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-05/40_2019anonym.pdf
Έτος
2019
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
201923940
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Κατευθυντήριες γραμμές για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την επικοινωνία πολιτικού χαρακτήρα

Ημερομηνία
2019-03-26
Αριθμός πράξης
1

Η Αρχή εξέδωσε, στη συνεδρίαση της 26/3/2019, κείμενο κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την πολιτική επικοινωνία. Με το κείμενο αυτό επιχειρείται η επικαιροποίηση των ρυθμίσεων της Οδηγίας 1/2010, λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο άρθρο 11 του ν. 3471/2006, οι οποίες επήλθαν με το ν. 3917/2011, τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και κυρίως την ισχύ πλέον του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679.

Στο κείμενο αυτό εξειδικεύονται οι κανόνες για τη σύννομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς τον σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας, η οποία πραγματοποιείται με ποικίλους τρόπους και σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο, συμπεριλαμβανομένης της προεκλογικής, από πολιτικά κόμματα, βουλευτές, ευρωβουλευτές, παρατάξεις και κατόχους αιρετών θέσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση ή υποψηφίους στις βουλευτικές εκλογές, τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Ειδικότερα, στις κατευθυντήριες οδηγίες της Αρχής περιγράφονται οι κανόνες για τη σύννομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω τηλεφωνικών κλήσεων με ανθρώπινη παρέμβαση αλλά και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση (SMS, MMS, email, εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων υπηρεσιών «της κοινωνίας των πληροφοριών», αυτόματες τηλεφωνικές κλήσεις με προηχογραφημένο μήνυμα και φωνητικά μηνύματα που αποθηκεύονται μέσω υπηρεσίας αυτόματου τηλεφωνητή).

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
268
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-12/Katefthintiries_grammes_1_2019.pdf
Έτος
2019
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
20192451
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Απόρριψη προσφυγής αλλοδαπού για διαγραφή από το ΣΠΣ και τον ΕΚΑΝΑ

Κατηγορία
Ημερομηνία
2019-02-08
Αριθμός πράξης
2

Απόρριψη προσφυγής αλλοδαπού για διαγραφή από το ΣΠΣ και τον ΕΚΑΝΑ, λόγω του ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι τέλεσε το αδίκημα της χρήσεως πλαστών εγγράφων και μετά την παρέλευση τριετίας από την καταχώρισή του, και προ της παρέλευσης τριετίας από την αρχική εγγραφή αποφασίστηκε η διατήρηση της καταχώρισης του αλλοδαπού στους εν λόγω καταλόγους.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
261
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-04/2_2019anonym_0.pdf
Έτος
2019
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
20192392
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Απόρριψη προσφυγής αλλοδαπού για διαγραφή από το ΣΠΣ και τον ΕΚΑΝΑ

Κατηγορία
Ημερομηνία
2019-03-19
Αριθμός πράξης
5

Απόρριψη προσφυγής αλλοδαπού για διαγραφή από το ΣΠΣ και τον ΕΚΑΝΑ, λόγω του ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι, προκειμένου να επιτύχει την είσοδο στη χώρα χρησιμοποίησε παραποιημένο διαβατήριο και πριν την παρέλευση τριετίας από την αρχική του εγγραφή αποφασίσθηκε η διατήρηση της καταχώρισής του.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
261
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-09/apofasi52019_0.pdf
Έτος
2019
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
20192395
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Διαγραφή μέλους από αρχείο μελών Συλλόγου

Κατηγορία
Ημερομηνία
2019-03-27
Αριθμός πράξης
6

Κατόπιν καταγγελίας μέλους Συλλόγου περί μη διαγραφής του ως μέλους, παρά την υποβολή δύο αιτήσεων, η Αρχή έκρινε ότι ο Σύλλογος νομίμως δεν διέγραψε τον καταγγέλλοντα από το αρχείο των μελών του, καθόσον βάσει του καταστατικού απαιτείτο ενυπόγραφη αίτηση παραίτησης του μέλους προς το ΔΣ του Συλλόγου. Όσον αφορά το αίτημα του καταγγέλλοντος για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του από όλα τα αρχεία του Συλλόγου, η Αρχή έκρινε ότι αυτό δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, διότι τα προσωπικά του δεδομένα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των αρχείων, πράξεων και αρχαιρεσιών του Συλλόγου και της συνέχειας της διοίκησης. Περαιτέρω, η Αρχή έκρινε ότι το αίτημά του για την επιστροφή των πρωτότυπων αιτήσεων εγγραφής του στον Σύλλογο, καθώς και κάθε πρωτότυπου εγγράφου που αναφέρει τα προσωπικά του δεδομένα και το οποίο φέρει την υπογραφή τους, επίσης δεν μπορεί να γίνει δεκτό, διότι από τα έγγραφα αυτά προκύπτει ότι η εγγραφή του στον σύλλογο έγινε με δική του πρωτοβουλία και δεν ήταν μονομερής και αυθαίρετη ενέργεια της διοίκησης αυτού.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
275
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-09/apofasi62019.pdf
Έτος
2019
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
20192396
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Απόρριψη προσφυγής αλλοδαπού για διαγραφή από το ΣΠΣ και τον ΕΚΑΝΑ

Κατηγορία
Ημερομηνία
2019-04-24
Αριθμός πράξης
9

Απόρριψη προσφυγής αλλοδαπού για διαγραφή από το ΣΠΣ και τον ΕΚΑΝΑ, λόγω του ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι τέλεσε το αδίκημα της χρήσεως πλαστών εγγράφων και πριν από την παρέλευση τριετίας από την αρχική του εγγραφή αποφασίσθηκε η διατήρηση της καταχώρισής του.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
261
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-09/apofasi92019.pdf
Έτος
2019
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
20192399
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Απόρριψη προσφυγής αλλοδαπού για διαγραφή από το ΣΠΣ και τον ΕΚΑΝΑ

Κατηγορία
Ημερομηνία
2019-05-30
Αριθμός πράξης
17

Απόρριψη προσφυγής αλλοδαπού για διαγραφή από το ΣΠΣ και τον ΕΚΑΝΑ, καθότι καταχωρίσθηκε στους ανωτέρω καταλόγους για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας και προ της παρέλευσης τριετίας από την αρχική εγγραφή αποφασίστηκε η διατήρηση της καταχώρισης του αλλοδαπού στους εν λόγω καταλόγους.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
261
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-09/apofasi172019.pdf
Έτος
2019
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
201923917
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Απόρριψη καταγγελίας κατά της εταιρείας e-food σχετικά με μη ικανοποίηση δικαιώματος διαγραφής

Κατηγορία
Ημερομηνία
2019-07-10
Αριθμός πράξης
24

Κατόπιν καταγγελίας στην Αρχή κατά της εταιρείας ONLINE DELIVERY SA (e-food) για παραβίαση του προβλεπόμενου στις διατάξεις του άρθρου 17 του ΓΚΠΔ δικαιώματος διαγραφής καθώς και αντίστοιχης παραβίασης της διάταξης του άρθρου 12 παρ. 4 του ΓΚΠΔ, η Αρχή απέρριψε την καταγγελία ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη, διότι δεν διαπιστώθηκε η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων του καταγγέλλοντος στο σύστημα αρχειοθέτησης της καταγγελλομένης εταιρείας, καθώς και η χρήση εκ μέρους του των υπηρεσιών της.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
267
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-09/apofasi242019.pdf
Έτος
2019
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
201923924
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό