Απόρριψη προσφυγής αλλοδαπού για διαγραφή από τον ΕΚΑΝΑ

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
47
Περίληψη

Απόρριψη προσφυγής αλλοδαπού για διαγραφή από τον ΕΚΑΝΑ, λόγω νόμιμης καταχώρισης για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, καθώς στερείτο νομιμοποιητικών έγγραφων παραμονής στη χώρα, υφίστατο καταδίκη σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών και εκκρεμής εις βάρος του προηγούμενη απόφαση επιστροφής.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr