Επίπληξη στην ΔΕΗ Α.Ε. για μη εμπρόθεσμη ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
15
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Κατόπιν καταγγελίας στην Αρχή ότι η ΔΕΗ δεν ικανοποίησε το δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων, η Αρχή της απηύθυνε επίπληξη για την καθυστερημένη, μετά την παρέλευση του ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, απάντηση της ΔΕΗ ως υπευθύνου επεξεργασίας προς τον καταγγέλλοντα σχετικά με την αδυναμία άμεσης ικανοποίησης του αιτήματός του.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr