Άρθρο 40 : Κώδικες δεοντολογίας

Καταγγελία ασφαλισμένου κατά ασφαλιστικής εταιρείας για την επεξεργασία δεδομένων υγεία κατά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης

Κατηγορία
Ημερομηνία
2020-07-31
Αριθμός πράξης
22

Η Αρχή απορρίπτει την καταγγελία και επιφυλάσσεται να κρίνει επί της νομιμότητας της ακολουθούμενης πρακτικής της επεξεργασίας των  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ασθενών, ως υποκειμένων των δεδομένων, καθώς και τις διαβίβασής τους προς τις αντισυμβαλλόμενες ασφαλιστικές εταιρείες στο πλαίσιο της εξέτασης του σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
264
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-09/22_2020anonym.pdf
Έτος
2020
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
202023922
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Καταγγελία ασθενούς ως υποκειμένου των δεδομένων κατά νοσηλευτικού ιδρύματος για την επεξεργασία δεδομένων υγείας προς την ασφαλιστική εταιρεία κατά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης

Κατηγορία
Ημερομηνία
2020-07-31
Αριθμός πράξης
21

Η Αρχή απορρίπτει την καταγγελία. Η Αρχή επιφυλάσσεται να κρίνει επί της νομιμότητας της ακολουθούμενης πρακτικής της επεξεργασίας των  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ασθενών, ως υποκειμένων των δεδομένων, καθώς και της διαβίβασής τους προς τις αντισυμβαλλόμενες ασφαλιστικές εταιρείες στο πλαίσιο της εξέτασης του σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
257
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-09/21_2020anonym_0.pdf
Έτος
2020
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
202023921
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Καταγγελία υποψήφιου ασφαλισμένου κατά ασφαλιστικής εταιρείας για μη ικανοποίηση του δικαιώματος διαγραφής

Κατηγορία
Ημερομηνία
2020-03-27
Αριθμός πράξης
6

Η καταγγελλόμενη ασφαλιστική εταιρία παραβίασε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου υποκαθιστώντας το με την ανωνυμοποίηση αυτών. Η επίκληση της πολιτικής διαχείρισης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και η επιλογή των τεχνικών προδιαγραφών του πληροφοριακού συστήματος της ασφαλιστικής εταιρείας στο μέτρο που δεν βρίσκουν έρεισμα στον ΓΚΠΔ δεν συνιστούν νόμιμο λόγο παράλειψης ικανοποίησης του δικαιώματος διαγραφής. Η Αρχή απηύθυνε στην καταγγελλόμενη ασφαλιστική εταιρεία, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, επίπληξη για την παραβίαση του δικαιώματος διαγραφής. Η Αρχή επιφυλάσσεται να κρίνει τη νομιμότητα της διατήρησης επί πενταετία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνελέγησαν κατά το προσυμβατικό στάδιο στο πλαίσιο της εξέτασης του σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών που έχει υποβληθεί προς έγκριση στην Αρχή.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
264
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-05/6_2020anonym.pdf
Έτος
2020
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
20202396
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό