Καταγγελία υποψήφιου ασφαλισμένου κατά ασφαλιστικής εταιρείας για μη ικανοποίηση του δικαιώματος διαγραφής

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
6
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η καταγγελλόμενη ασφαλιστική εταιρία παραβίασε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου υποκαθιστώντας το με την ανωνυμοποίηση αυτών. Η επίκληση της πολιτικής διαχείρισης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και η επιλογή των τεχνικών προδιαγραφών του πληροφοριακού συστήματος της ασφαλιστικής εταιρείας στο μέτρο που δεν βρίσκουν έρεισμα στον ΓΚΠΔ δεν συνιστούν νόμιμο λόγο παράλειψης ικανοποίησης του δικαιώματος διαγραφής. Η Αρχή απηύθυνε στην καταγγελλόμενη ασφαλιστική εταιρεία, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, επίπληξη για την παραβίαση του δικαιώματος διαγραφής. Η Αρχή επιφυλάσσεται να κρίνει τη νομιμότητα της διατήρησης επί πενταετία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνελέγησαν κατά το προσυμβατικό στάδιο στο πλαίσιο της εξέτασης του σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών που έχει υποβληθεί προς έγκριση στην Αρχή.

PDF Απόφασης
6_2020anonym.pdf192.64 KB

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr