15. Βιντεοεπιτήρηση

Απόρριψη αιτήματος έκδοσης προσωρινής διαταγής

Κατηγορία
Ημερομηνία
2021-06-11
Αριθμός πράξης
3

Απόρριψη αιτήματος έκδοσης προσωρινής διαταγής για άμεσο ολικό περιορισμό της επεξεργασίας και της λειτουργίας του συστήματος βιντεοεπιτήρησης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης από την Αρχή λόγω του ότι δεν συντρέχει ισχυρή πιθανολόγηση ότι η σκοπούμενη επεξεργασία δύναται να προκαλέσει κίνδυνο για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων. Και τούτο διότι, σύμφωνα με την έγγραφη απάντηση του Δήμου Παλλήνης, το σύστημα βιντεοεπιτήρησης που έχει εγκατασταθεί στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης και για το οποίο έχει ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση λειτουργίας κατά τις νυχτερινές ώρες (22:30 μ.μ. έως 07.00 π.μ.) δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία. Εξάλλου, η νομιμότητα της εγκατάστασης και λειτουργίας συστήματος βιντεοεπιτήρησης στις σχολικές μονάδες του Δήμου Παλλήνης θα εξετασθεί αυτεπαγγέλτως από την Αρχή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της βάσει των άρθρων 57 και 58 του ΓΚΠΔ και των άρθρων 13 και 15 του ν. 4624/2019, κατόπιν και άλλων αναφορών που έχουν υποβληθεί.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
274
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-09/3_2021anonym%20prosorini%20diatagi.pdf
Έτος
2021
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Επιβολή προστίμου σε εταιρία για παράνομη εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης

Κατηγορία
Ημερομηνία
2021-06-03
Αριθμός πράξης
23

Η Αρχή επέβαλε πρόστιμο ύψους 15.000,00 ευρώ σε εταιρεία για παράνομη εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης στους χώρους γραφείων των εργαζομένων και στην κουζίνα του χώρου εργασίας κατά παράβαση των άρθρων 5 παρ. 1 α’ και γ’ και 5 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Επιπλέον, η Αρχή διέταξε την απεγκατάσταση των καμερών και τη διαγραφή τυχόν συλλεγέντος υλικού.

Η μετάδοση της εικόνας των προσώπων που βρίσκονται στην εμβέλεια των καμερών στην οθόνη προβολής του ηλεκτρονικού υπολογιστή του διαχειριστή της εταιρείας, ο οποίος είχε την τεχνική δυνατότητα να εμφανίσει στην οθόνη την πλήρη εικόνα ή να την καλύψει μαυρίζοντας την οθόνη, ανά πάσα στιγμή και με εύκολο τρόπο μέσω σχετικής ρύθμισης από το καταγραφικό, ακόμα και αν για τη ρύθμιση αυτή χρειαζόταν η συνδρομή του εγκαταστάτη των καμερών, συνιστά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων η οποία παραβιάζει τις διατάξεις του ΓΚΠΔ. Περαιτέρω, η ύπαρξη και μόνο καμερών σε χώρους για τους οποίους έχει ήδη κριθεί με την υπ’ αριθμ. 1/2011 Οδηγία της Αρχής ότι απαγορεύεται εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων βιντεοεπιτήρησης, όπως χώρους γραφείων και εστίασης, προσβάλλει υπέρμετρα τα δικαιώματα των εργαζομένων και παραβιάζει τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
270
274
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-06/23_2021anonym.pdf
Έτος
2021
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Επιβολή προστίμου για επιτήρηση εργαζομένου μέσω κάμερας

Κατηγορία
Ημερομηνία
2021-04-07
Αριθμός πράξης
12

Η Αρχή επέβαλε, με βάση τα άρθρο 5 παρ. 1 γ’  και 6 παρ. 1 στ’ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, σε εταιρεία, για μη νόμιμη χρήση κάμερας σε χώρο εργαζομένων. Κατά την εξέταση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι η λήψη της κάμερας δεν περιοριζόταν σε χώρους που ήταν απαραίτητο για σκοπούς προστασίας προσώπων και αγαθών, αλλά λάμβανε εικόνα από χώρο γραφείων, ενώ παράλληλα υπήρχε η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
274
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-04/12_2021anonym.pdf
Έτος
2021
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Καταγγελία για παράνομη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης από εργοδότη

Κατηγορία
Ημερομηνία
2019-12-30
Αριθμός πράξης
48

H Αρχή εξέτασε καταγγελία σωματείου εργαζομένων σχετικά με παράνομη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης. Αφού κάλεσε τις δύο πλευρές σε ακρόαση και εξέτασε τα σχετικά υπομνήματα που υποβλήθηκαν, η Αρχή απηύθυνε, με βάση το άρθρο 21 παρ. 1 στοιχ. α΄ ν. 2472/1997, προειδοποίηση προς την εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΒΕΕ» για την παραβίαση των άρθρων 4, 5 και 11 ν. 2472/1997 και τη διέταξε να προβεί αμελλητί α) στην κατάλληλη προσαρμογή του πεδίου λήψης της κάμερας στο χώρο του εστιατορίου, ή την απεγκατάσταση της κάμερας, εφόσον δεν μπορεί να δικαιολογήσει έννομο συμφέρον για την προστασία του εν λόγω χώρου και των αγαθών που βρίσκονται σε αυτόν, και β) να προσαρμόσει τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης στις εγκαταστάσεις της στις προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας που ορίζονται στο σημείο 9 του σκεπτικού της απόφασης, και εν γένει στην κείμενη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
274
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-03/48_2019anonym_0.pdf
Έτος
2019
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας

Κατηγορία
Ημερομηνία
2005-08-12
Αριθμός πράξης
58
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
274
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/2005_58.doc
Έτος
2005
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Migrationfield
200523958
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης στο οδικό δίκτυο του Νομού Αττικής

Κατηγορία
Ημερομηνία
2004-11-24
Αριθμός πράξης
63
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
274
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/63_2004.doc
Έτος
2004
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Migrationfield
200423963
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Οδηγία 1122/2000 για τα κλειστά κυκλώματα τηλεόραση (καταργήθηκε με την οδηγία 1/2011)

Κατηγορία
Ημερομηνία
2000-09-26
Αριθμός πράξης
1122
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
274
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-01/2000_1122-3.pdf
Έτος
2000
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Migrationfield
20002371122
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης σε ξενοδοχείο

Κατηγορία
Ημερομηνία
2007-04-04
Αριθμός πράξης
31
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
274
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/2007_31.doc
Έτος
2007
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Απόφαση της Αρχής για τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης σε χώρο σχολικών συγκροτημάτων

Κατηγορία
Ημερομηνία
2008-04-01
Αριθμός πράξης
27
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
274
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/27_08anonym.doc
Έτος
2008
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Απόρριψη καταγγελίας από εργαζόμενη για παράνομο σύστημα βιντεοεπιτήρησης σε επιχείρηση

Κατηγορία
Ημερομηνία
2020-09-04
Αριθμός πράξης
31

Η Αρχή με την υπ’ αριθμ. 31/2020 Απόφασή της έκρινε ότι είναι αβάσιμη η καταγγελία εργαζόμενης για παράνομο σύστημα βιντεοεπιτήρησης σε χώρο εργασίας. Ειδικότερα, στην εξεταζόμενη περίπτωση, ως προς την καταγγελλόμενη παράνομη επεξεργασία δεδομένων ήχου δια του εν λόγω συστήματος βιντεοεπιτήρησης στο χώρο εργασίας, η Αρχή διατηρεί αμφιβολίες εν όψει και του περιεχομένου της τεχνικής πραγματογνωμοσύνης που υπέβαλε ο ελεγχόμενος υπεύθυνος επεξεργασίας, αλλά και της σχετικής βεβαίωσης των εγκαταστατών του συστήματος βιντεοεπιτήρησης και απορρίπτει την καταγγελία. Ως προς την καταγγελλόμενη παράνομη επεξεργασία δεδομένων εικόνας δια της εγκαταστημένης κάμερας στο κατάστημα που εργαζόταν η καταγγέλλουσα, η Αρχή διαπιστώνει ότι αφενός πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 5, 6 ΓΚΠΔ και Οδηγίας 1/2011 Αρχής Προστασίας Δεδομένων, αφετέρου, ότι με βάση το πεδίο κάλυψης όπως αποτυπώνεται στο δείγμα εικόνας που υποβλήθηκε, διαπιστώνεται ότι συλλέγονται τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα εικόνας για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού επεξεργασίας, ο οποίος δεν μπορεί να επιτευχθεί με ηπιότερα και εξίσου αποτελεσματικά μέσα. Σχετικά με τη νομιμότητα εγκατάστασης και λειτουργίας των υπολοίπων καμερών (υπόλοιπα καταστήματα και εγκαταστάσεις του υπευθύνου επεξεργασίας), η Αρχή επιφυλάσσεται να διερευνήσει περαιτέρω την σχετική καταγγελία προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητές της.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
274
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-09/31_2020anonym.pdf
Έτος
2020
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
202023931
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό