Απόρριψη αιτήματος έκδοσης προσωρινής διαταγής

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
3
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Απόρριψη αιτήματος έκδοσης προσωρινής διαταγής για άμεσο ολικό περιορισμό της επεξεργασίας και της λειτουργίας του συστήματος βιντεοεπιτήρησης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης από την Αρχή λόγω του ότι δεν συντρέχει ισχυρή πιθανολόγηση ότι η σκοπούμενη επεξεργασία δύναται να προκαλέσει κίνδυνο για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων. Και τούτο διότι, σύμφωνα με την έγγραφη απάντηση του Δήμου Παλλήνης, το σύστημα βιντεοεπιτήρησης που έχει εγκατασταθεί στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης και για το οποίο έχει ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση λειτουργίας κατά τις νυχτερινές ώρες (22:30 μ.μ. έως 07.00 π.μ.) δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία. Εξάλλου, η νομιμότητα της εγκατάστασης και λειτουργίας συστήματος βιντεοεπιτήρησης στις σχολικές μονάδες του Δήμου Παλλήνης θα εξετασθεί αυτεπαγγέλτως από την Αρχή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της βάσει των άρθρων 57 και 58 του ΓΚΠΔ και των άρθρων 13 και 15 του ν. 4624/2019, κατόπιν και άλλων αναφορών που έχουν υποβληθεί.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr