11. Εργασιακές Σχέσεις

Οδηγία για την εφαρμογή του άρθρου 28 του νέου Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999)

Κατηγορία
Ημερομηνία
2000-12-06
Αριθμός πράξης
1619
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
270
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-01/1619_2000.pdf
Έτος
2000
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
20002371619
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης

Κατηγορία
Ημερομηνία
2019-09-26
Αριθμός πράξης
32

Κατόπιν καταγγελίας στην Αρχή ότι η πρώην εργοδότρια εταιρία του καταγγέλλοντος

  1. αλλοίωσε την ποιότητα των δεδομένων κοινωνικής ασφάλισής του, και τον εμφάνισε ως νέο ασφαλισμένο, ενώ στην πραγματικότητα ήταν παλαιός,
  2. παρασιώπησε με αυτόν τον τρόπο την επίδραση του προηγούμενου χρόνου διαδοχικής ασφάλισής του και του δικαιώματός του για χρήση των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης επί του υπολογισμού της αποζημίωσης από το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών ως μέρος των συνολικών συμφωνηθεισών αποδοχών του, και
  3. παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις του προς την εταιρία, δεν έχει ικανοποιηθεί ακόμη το δικαίωμα πρόσβασής του στις αξιολογήσεις του και σε λοιπά έγγραφα της εταιρίας που τον αφορούν, η Αρχή έδωσε εντολή στην καταγγελλόμενη εταιρία να συμμορφωθεί προς το αίτημα του καταγγέλλοντος για την πρόσβασή του στις αιτούμενες αξιολογήσεις και να προβεί στην άμεση χορήγησή τους, σε περίπτωση που δεν του έχει χορηγηθεί το σύνολο αυτών, ενώ απέρριψε κατά τα λοιπά την καταγγελία ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη.
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
270
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-12/32_2019%20anonym.pdf
Έτος
2019
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
201923932
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Συστάσεις σε εργοδότη για τη νόμιμη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης και συστήματος γεωεντοπισμού

Κατηγορία
Ημερομηνία
2019-10-08
Αριθμός πράξης
37

H Αρχή εξέτασε καταγγελία πρώην εργαζομένου σχετικά με παράνομη λειτουργία συστήματος γεωντοπισμού σε οχήματα που χρησιμοποιούσε ως εργαζόμενος καθώς και παράνομη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης. Διαπιστώθηκε ότι κατά τον χρόνο που ο καταγγέλλων εργαζόταν στην καταγγελλόμενη εταιρεία η λειτουργία του συστήματος γεωεντοπισμού δεν είχε περιοριστεί αυστηρά εντός του ωραρίου εργασίας, δεν υπήρξε επαρκής προηγούμενη ενημέρωση του καταγγέλλοντος και το σύστημα βιντεοεπιτήρησης ελάμβανε εικόνα και από το πεζοδρόμιο και τον δημόσιο δρόμο. Η Αρχή απηύθυνε συστάσεις στον υπεύθυνο επεξεργασίας-εργοδότη για τη νόμιμη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης και του συστήματος γεωεντοπισμού.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
270
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-12/37_2019anonym.pdf
Έτος
2019
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
201923937
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Προστασία των προσωπικών δεδομένων στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων

Κατηγορία
Ημερομηνία
2001-09-20
Αριθμός πράξης
115
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
270
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/2001_115_1.doc
Έτος
2001
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
2001237115
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Υποχρέωση ενημέρωσης υποψηφίων σχετικά με δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία συνυποψηφίων σε δημόσιους σιαγωνισμούς

Κατηγορία
Ημερομηνία
2002-02-07
Αριθμός πράξης
17
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
270
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/apofasi_3.doc
Έτος
2002
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
200223917
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Χορήγηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση

Κατηγορία
Ημερομηνία
2003-08-05
Αριθμός πράξης
37
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
270
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/2003_37.doc
Έτος
2003
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Migrationfield
200323937
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Αναγραφή είδους ποινής σε προσωρινή υπηρεσιακή βεβαίωση ταυτότητας

Κατηγορία
Ημερομηνία
2004-04-20
Αριθμός πράξης
21
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
270
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/21_2004.doc
Έτος
2004
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Migrationfield
200423921
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Ποινικές διώξεις και καταδίκες Δυσαναλογία επεξεργασίας/προσβολής

Κατηγορία
Ημερομηνία
2004-05-19
Αριθμός πράξης
31
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
270
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/31_2004.doc
Έτος
2004
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
200423931
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Δικαίωμα πρόσβασης εργαζομένου στα δεδομένα που τηρεί η εργοδότρια εταιρεία και τον αφορούν

Κατηγορία
Ημερομηνία
2004-11-08
Αριθμός πράξης
57
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
270
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/57_2004.doc
Έτος
2004
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
200423957
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Δικαίωμα πρόσβασης εργαζομένου στα δεδομένα που τηρεί η εργοδότρια εταιρεία και τον αφορούν

Κατηγορία
Ημερομηνία
2004-11-11
Αριθμός πράξης
58
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
270
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/58_2004.doc
Έτος
2004
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Migrationfield
200423958
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό