Άρθρο 7 : Προϋποθέσεις για συγκατάθεση

Επιβολή επίπληξης σε υπεύθυνο επεξεργασίας για μη νόμιμη επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την αποστολή μηνυμάτων διαφημιστικού χαρακτήρα μέσω της εφαρμογής Viber

Κατηγορία
Ημερομηνία
2018-11-09
Αριθμός πράξης
66

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία πελάτη εμπορικής επιχείρησης, ο οποίος μία ημέρα πριν από την εφαρμογή του ΓΚΠΔ, έλαβε μέσω της εφαρμογής Viber μήνυμα με το οποίο τον ενημέρωνε ότι θα συνεχίσει να αποστέλλει περαιτέρω μηνύματα προωθητικού χαρακτήρα. Ο πελάτης είχε χορηγήσει τον τηλεφωνικό του αριθμό στην επιχείρηση στο πλαίσιο προηγούμενης συναλλαγής. Η Αρχή έκρινε ότι στην περίπτωση της εφαρμογής Viber εφαρμοζόταν κατά τον χρόνο αποστολής του μηνύματος ο ν. 2472/1997 και πλέον εφαρμόζεται ο ΓΚΠΔ (και όχι η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες) και ότι η αποστολή του μηνύματος δεν ήταν νόμιμη, καθώς ούτε υπήρξε συγκατάθεση, ούτε μπορεί να τεκμηριωθεί υπέρτερο έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας, καθώς ο πελάτης δεν είχε ενημερωθεί ειδικά για τον σκοπό της περαιτέρω χρήσης του αριθμού του. Η διαδικασία ενημέρωσης και αποδοχής της λήψης ενός μηνύματος μέσω της εφαρμογής Viber δεν αποτελεί έγκυρο τρόπο συγκατάθεσης και εναπόκειται στον εκάστοτε υπεύθυνο επεξεργασίας να εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις νόμιμης συγκατάθεσης. Συνεπώς, η τήρηση του αριθμού είναι μη νόμιμη. Η Αρχή απηύθυνε σχετική σύσταση.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
269
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-09/66_2018anonym.pdf
Έτος
2018
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
201823966
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες