Επιβολή επίπληξης σε υπεύθυνο επεξεργασίας για μη νόμιμη επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την αποστολή μηνυμάτων διαφημιστικού χαρακτήρα μέσω της εφαρμογής Viber

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
66
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία πελάτη εμπορικής επιχείρησης, ο οποίος μία ημέρα πριν από την εφαρμογή του ΓΚΠΔ, έλαβε μέσω της εφαρμογής Viber μήνυμα με το οποίο τον ενημέρωνε ότι θα συνεχίσει να αποστέλλει περαιτέρω μηνύματα προωθητικού χαρακτήρα. Ο πελάτης είχε χορηγήσει τον τηλεφωνικό του αριθμό στην επιχείρηση στο πλαίσιο προηγούμενης συναλλαγής. Η Αρχή έκρινε ότι στην περίπτωση της εφαρμογής Viber εφαρμοζόταν κατά τον χρόνο αποστολής του μηνύματος ο ν. 2472/1997 και πλέον εφαρμόζεται ο ΓΚΠΔ (και όχι η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες) και ότι η αποστολή του μηνύματος δεν ήταν νόμιμη, καθώς ούτε υπήρξε συγκατάθεση, ούτε μπορεί να τεκμηριωθεί υπέρτερο έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας, καθώς ο πελάτης δεν είχε ενημερωθεί ειδικά για τον σκοπό της περαιτέρω χρήσης του αριθμού του. Η διαδικασία ενημέρωσης και αποδοχής της λήψης ενός μηνύματος μέσω της εφαρμογής Viber δεν αποτελεί έγκυρο τρόπο συγκατάθεσης και εναπόκειται στον εκάστοτε υπεύθυνο επεξεργασίας να εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις νόμιμης συγκατάθεσης. Συνεπώς, η τήρηση του αριθμού είναι μη νόμιμη. Η Αρχή απηύθυνε σχετική σύσταση.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr