05. Ιδιωτική Ασφάλιση

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ασφαλισμένων από ασφαλιστική εταιρία

Κατηγορία
Ημερομηνία
2021-02-25
Αριθμός πράξης
5

Κατόπιν καταγγελίας ασφαλισμένου σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία με ασφάλιση υγείας, ότι για την καταβολή της ασφαλιστικής αποζημίωσης ζητήθηκε η συγκατάθεσή του για την πρόσβαση της εταιρίας α) στη βάση δεδομένων του συνταγολογίου και στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης του ΕΟΠΠΥ, β) στον ιατρικό φάκελο και γ) σε παρούσες, όσο και σε παρελθούσες ή μελλοντικές ιατρικές εξετάσεις όχι μόνον των δικών του αλλά και όλων των μελών του ασφαλιστικού συμβολαίου, η Αρχή 1) απέρριψε την καταγγελία, κρίνοντας ότι δεν επήλθε παραβίαση δικαιώματος του ασφαλισμένου – υποκειμένου των δεδομένων από την ασφαλιστική εταιρεία, εφόσον, παρόλο που δεν χορήγησε τη συγκατάθεσή του, έλαβε την ασφαλιστική αποζημίωση  και 2) επιφυλάχθηκε να εξετάσει συνολικά την ακολουθούμενη πρακτική και να κρίνει επί της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ασφαλισμένων στο πλαίσιο της ασφαλιστικής σύμβασης για τη διαχείριση των αποζημιώσεων/καλύψεων προς τους ασφαλισμένους, στο πλαίσιο της εξέτασης του σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών που έχει υποβληθεί προς έγκριση στην Αρχή.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
264
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-04/5_2021anonym.pdf
Έτος
2021
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Ασφαλιστικές εταιρείες και συγκατάθεση ασφαλισμένων για επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων υγείας

Κατηγορία
Ημερομηνία
2004-10-06
Αριθμός πράξης
54
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
264
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/54_2004.doc
Έτος
2004
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
200423954
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Αναβολή συζήτησης υπόθεσης

Κατηγορία
Ημερομηνία
2004-01-08
Αριθμός πράξης
1
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
264
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-11/1_2004anonym.pdf
Έτος
2004
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Απόφαση για επεξεργασία δεδομένων από ασφαλιστικά ταμεία (ΤΑΠ-ΟΤΕ)

Κατηγορία
Ημερομηνία
2000-11-14
Αριθμός πράξης
1470
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
264
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/2000_1470.doc
Έτος
2000
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Απόρριψη αίτησης ανανέωσης άδειας επεξεργασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σε εταιρεία, καθώς η εταιρεία κρίθηκε ως εκτελούσα την επεξεργασία

Κατηγορία
Ημερομηνία
2011-02-01
Αριθμός πράξης
9
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
264
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/9_2011anonym.doc
Έτος
2011
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Παραπομπή υπόθεσης από το Τμήμα στην Ολομέλεια της Αρχής για εξασφάλιση της ενότητας της Νομολογίας

Κατηγορία
Ημερομηνία
2011-01-31
Αριθμός πράξης
8
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
264
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/8_2011anonym.doc
Έτος
2011
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Καταγγελία ασφαλισμένου κατά ασφαλιστικής εταιρείας για την επεξεργασία δεδομένων υγεία κατά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης

Κατηγορία
Ημερομηνία
2020-07-31
Αριθμός πράξης
22

Η Αρχή απορρίπτει την καταγγελία και επιφυλάσσεται να κρίνει επί της νομιμότητας της ακολουθούμενης πρακτικής της επεξεργασίας των  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ασθενών, ως υποκειμένων των δεδομένων, καθώς και τις διαβίβασής τους προς τις αντισυμβαλλόμενες ασφαλιστικές εταιρείες στο πλαίσιο της εξέτασης του σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
264
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-09/22_2020anonym.pdf
Έτος
2020
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
202023922
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Καταγγελία υποψήφιου ασφαλισμένου κατά ασφαλιστικής εταιρείας για μη ικανοποίηση του δικαιώματος διαγραφής

Κατηγορία
Ημερομηνία
2020-03-27
Αριθμός πράξης
6

Η καταγγελλόμενη ασφαλιστική εταιρία παραβίασε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου υποκαθιστώντας το με την ανωνυμοποίηση αυτών. Η επίκληση της πολιτικής διαχείρισης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και η επιλογή των τεχνικών προδιαγραφών του πληροφοριακού συστήματος της ασφαλιστικής εταιρείας στο μέτρο που δεν βρίσκουν έρεισμα στον ΓΚΠΔ δεν συνιστούν νόμιμο λόγο παράλειψης ικανοποίησης του δικαιώματος διαγραφής. Η Αρχή απηύθυνε στην καταγγελλόμενη ασφαλιστική εταιρεία, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, επίπληξη για την παραβίαση του δικαιώματος διαγραφής. Η Αρχή επιφυλάσσεται να κρίνει τη νομιμότητα της διατήρησης επί πενταετία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνελέγησαν κατά το προσυμβατικό στάδιο στο πλαίσιο της εξέτασης του σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών που έχει υποβληθεί προς έγκριση στην Αρχή.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
264
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-05/6_2020anonym.pdf
Έτος
2020
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
20202396
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από ασφαλιστική εταιρία

Κατηγορία
Ημερομηνία
2004-03-30
Αριθμός πράξης
16
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
264
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/16_2004.doc
Έτος
2004
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Migrationfield
200423916
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό