06. Παιδεία – Έρευνα

Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά της απόφασης 27/2019 της Αρχής

Κατηγορία
Ημερομηνία
2021-08-30
Αριθμός πράξης
38

Η Αρχή εξέτασε αίτηση θεραπείας κατά της απόφασης 27/2019 της Αρχής, που είχε εκδοθεί επί καταγγελίας κατά του Υπουργείου Παιδείας και συμπληρωματικής αναφοράς στην Αρχή. Επειδή η αιτούσα επαναλαμβάνει τους ισχυρισμούς της καταγγελίας της, οι οποίοι όμως ελήφθησαν υπόψη και αξιολογήθηκαν ήδη κατά την εξέταση της υπόθεσης προκειμένου η Αρχή να εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση, χωρίς να επικαλείται ούτε να προσκομίζει  νέα στοιχεία, από την εκτίμηση των οποίων θα μπορούσε υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις να προκύψει διαφορετική κρίση, η Αρχή απέρριψε την εν λόγω αίτηση θεραπείας.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
265
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-09/38_2021anonym.pdf
Έτος
2021
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης πατέρα σε δεδομένα ανήλικου τέκνου και μη συμμόρφωση σε εντολή της Αρχής

Κατηγορία
Ημερομηνία
2021-08-26
Αριθμός πράξης
29

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία κατά υπευθύνου επεξεργασίας για μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης, το οποίο άσκησε ο πατέρας για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου του ασκώντας τη γονική μέριμνα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν συμμορφώθηκε με τη σχετική εντολή της Αρχής για ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης του καταγγέλλοντος στα προσωπικά δεδομένα του ανήλικου τέκνου του, όπως προκύπτει από σχετικό έγγραφο της Αρχής. Η Αρχή έδωσε εντολή στον υπεύθυνο επεξεργασίας να χορηγήσει τα αιτηθέντα έγγραφα στον καταγγέλλοντα. Επέβαλε στον υπεύθυνο επεξεργασίας διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ για μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης και 5.000 ευρώ για μη συμμόρφωση με εντολή της Αρχής.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
265
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-09/29_2021anonym.pdf
Έτος
2021
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Απόφαση για την αναγραφή θρησκεύματος σε απολυτήριους τίτλους σπουδών ΔΕ και ΜΕ

Κατηγορία
Ημερομηνία
2002-06-25
Αριθμός πράξης
77Α
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
265
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/77a_2002.doc
Έτος
2002
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Παραβίαση άρθρου 10 του Ν. 2472/1997 από το ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ κατά την καταστροφή προσωπικών δεδομένων μετά το πέρας της περιόδου επεξεργασίας

Κατηγορία
Ημερομηνία
2007-06-12
Αριθμός πράξης
47
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
265
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/47_07_anonym.doc
Έτος
2007
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Xορήγηση άδειας σε επιστήμονα ερευνητή ώστε να λάβει στοιχεία από αρχείο

Κατηγορία
Ημερομηνία
2005-02-25
Αριθμός πράξης
16
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
265
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/16_05_anonym.doc
Έτος
2005
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Χορήγηση άδειας στον υπεύθυνο επεξεργασίας του αρχείου της Εθνικής Αντίστασης ΓΕΣ/ΔΙΣ για πρόσβαση σε αυτό υποψηφίου διδάκτορα για επιστημονική έρευνα

Κατηγορία
Ημερομηνία
2006-07-03
Αριθμός πράξης
37
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
265
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/2006_37.doc
Έτος
2006
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Χορήγηση άδειας για την πρόσβαση ερευνητή σε ληξιαρχικά δεδομένα (απλά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα) Δήμου για το σκοπό επιστημονικής έρευνας. Όροι και προϋποθέσεις νομιμότητας

Κατηγορία
Ημερομηνία
2006-05-26
Αριθμός πράξης
32
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
265
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/2006_32.doc
Έτος
2006
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Προσωρινή διαταγή για την άμεση ολική αναστολή της καταστροφής των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων

Κατηγορία
Ημερομηνία
2007-05-10
Αριθμός πράξης
38
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
265
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/38_07_anonym.pdf
Έτος
2007
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Παραπομπή υπόθεσης για χορήγηση άδειας για δημοσίευση άρθρου σε επιστημονικό περιοδικό από το Τμήμα στην Ολομέλεια

Κατηγορία
Ημερομηνία
2009-10-13
Αριθμός πράξης
65
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
265
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/65_09anonym.doc
Έτος
2009
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό