Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά της απόφασης 27/2019 της Αρχής

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
38
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε αίτηση θεραπείας κατά της απόφασης 27/2019 της Αρχής, που είχε εκδοθεί επί καταγγελίας κατά του Υπουργείου Παιδείας και συμπληρωματικής αναφοράς στην Αρχή. Επειδή η αιτούσα επαναλαμβάνει τους ισχυρισμούς της καταγγελίας της, οι οποίοι όμως ελήφθησαν υπόψη και αξιολογήθηκαν ήδη κατά την εξέταση της υπόθεσης προκειμένου η Αρχή να εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση, χωρίς να επικαλείται ούτε να προσκομίζει  νέα στοιχεία, από την εκτίμηση των οποίων θα μπορούσε υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις να προκύψει διαφορετική κρίση, η Αρχή απέρριψε την εν λόγω αίτηση θεραπείας.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr