Προσφυγή κατά της άρνησης του φορέα εκμετάλλευσης της μηχανής αναζήτησης Google να ικανοποιήσει αίτημα κατάργησης συνδέσμου (link) από τα αποτελέσματα αναζήτησης, με βάση το ονοματεπώνυμο του προσφεύγοντα

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
25
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε προσφυγή κατά της Google αναφορικά με άρνησή της να απαλείψει συγκεκριμένους συνδέσμους που εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης με βάση το ονοματεπώνυμο προσφεύγοντος. Με την απόφαση 25/2019 έκρινε ότι τρεις εκ των συνδέσμων, που παραπέμπουν σε ιστότοπους με περιεχόμενο το οποίο έχει κριθεί ανακριβές από δικαστικές αποφάσεις, δεν πρέπει να εμφανίζονται ως αποτελέσματα της αναζήτησης, λόγω του ότι οι πληροφορίες αυτές δημιουργούν ανακριβή/παραπλανητική εντύπωση για τον προσφεύγοντα. Ωστόσο, η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προσφεύγων είναι επιχειρηματίας που έχει κάποιο ρόλο στη δημόσια ζωή και οι εν λόγω πληροφορίες αφορούν αποκλειστικά την επαγγελματική του δραστηριότητα, έκρινε ότι δεν επιβάλλεται να απαλειφθούν οι λοιποί σύνδεσμοι που παραπέμπουν σε ιστότοπους με πληροφορίες των οποίων δεν προκύπτει η ανακρίβεια από τις δικαστικές αποφάσεις ή οι οποίες κρίθηκαν αληθείς από τις αποφάσεις αυτές. Ως προς τους ισχυρισμούς του προσφεύγοντος ότι το περιεχόμενο πολλών εκ των επίμαχων ιστότοπων συνιστά είτε ρητορική μίσους είτε συκοφαντία ή/και δυσφήμηση, η Αρχή έκρινε ότι δεν έχει αρμοδιότητα να επιληφθεί, οι ισχυρισμοί δε αυτοί μπορούν να κριθούν από τα αρμόδια δικαστήρια. Τέλος, η Αρχή απηύθυνε επίπληξη στην Google για παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 12 του ΓΚΠΔ, επειδή η εταιρεία, σε ένα εκ των αιτημάτων του προσφεύγοντος, καθυστέρησε να απαντήσει.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr