Συστήματα βιντεοεπιτήρησης

Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης

Κατηγορία
Ημερομηνία
2008-12-10
Αριθμός πράξης
56
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
274
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/56_08anonym.doc
Έτος
2008
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
200823956
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Παράνομη λειτουργία κλειστού κυκλώματος σε χώρους εργασίας επιχείρησης

Κατηγορία
Ημερομηνία
2009-01-27
Αριθμός πράξης
4
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
274
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/4_09anonym.doc
Έτος
2009
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
20092394
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Λειτουργία κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης σε δημόσιους χώρους

Κατηγορία
Ημερομηνία
2009-07-28
Αριθμός πράξης
1
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
274
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/3_12e_14aa_1_2009_2_1.pdf
Έτος
2009
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
20092381
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Εγκατάσταση καμερών σε παιδικές χαρές του Δήμου Αθηναίων

Κατηγορία
Ημερομηνία
2009-11-18
Αριθμός πράξης
77
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
274
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/77_09anonym.doc
Έτος
2009
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
200923977
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Λειτουργία συστημάτων βιντεοεπιτήρησης από δημόσιες αρχές και ιδιώτες

Κατηγορία
Ημερομηνία
2010-03-12
Αριθμός πράξης
2
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
274
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/gnomodotisi_2_2010_1.pdf
Έτος
2010
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
20102382
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Έλεγχος, κατόπιν καταγγελίας, σε υποκατάστημα εταιρείας εστίασης για παράνομη εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης

Κατηγορία
Ημερομηνία
2018-05-07
Αριθμός πράξης
40
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
274
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/40_2018_anonym.pdf
Έτος
2018
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
201823940
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Πρόστιμο σε δικηγορική εταιρεία για παράνομη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης

Κατηγορία
Ημερομηνία
2018-05-09
Αριθμός πράξης
41
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
274
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/41_2018_anonym.pdf
Έτος
2018
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
201823941
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Λήψη εικόνας από χώρο στάθμευσης σε δημόσιο χώρο μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης

Κατηγορία
Ημερομηνία
2011-05-03
Αριθμός πράξης
48
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
274
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/48_2011anonym.pdf
Έτος
2011
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
201123948
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Νομιμότητα διαβίβασης δεδομένων από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης για χρήση ενώπιον ποινικού δικαστή

Κατηγορία
Ημερομηνία
2011-05-17
Αριθμός πράξης
64
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
274
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/64_2011anonym.pdf
Έτος
2011
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
201123964
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Απόρριψη αιτήσεων εξαίρεσης από την εφαρμογή του άρθρου 18 της Οδηγίας 1/2011 της Αρχής (κάμερες σε χώρους φροντιστηρίων)

Κατηγορία
Ημερομηνία
2013-04-12
Αριθμός πράξης
49
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
274
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/49_2013-_12_12a_14.pdf
Έτος
2013
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
201323949
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες