Σχετικές πράξεις της Αρχής

Βρέθηκαν 24 αποτελέσματα

(Οι πράξεις που εκδόθηκαν με το προγενέστερο του ΓΚΠΔ νομικό πλαίσιο θα πρέπει να εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ).

Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
23 Επιβολή προστίμου σε εταιρία για παράνομη εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης
12 Επιβολή προστίμου για επιτήρηση εργαζομένου μέσω κάμερας
21 Αρμοδιότητα δημοτικής Αρχής στην εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε σχολικές μονάδες
41 Πρόστιμο σε δικηγορική εταιρεία για παράνομη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης
40 Έλεγχος, κατόπιν καταγγελίας, σε υποκατάστημα εταιρείας εστίασης για παράνομη εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης
20 Πρόστιμο σε εταιρεία και αυστηρή προειδοποίηση για απεγκατάσταση των καμερών του συστήματος βιντεοεπιτήρησης που βρίσκονται στους χώρους των γραφείων και στις θέσεις εργασίας των εργαζομένων
16 Μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης σε υλικό συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε σταθμό του μετρό
1 Καταγγελία για κρυφές κάμερες σε χώρους εργασίας σε εταιρεία
135 Σύσταση για προσαρμογή συστήματος βιντεοεπιτήρησης εγκατεστημένου σε οικία που λαμβάνει εικόνα από δημόσιο δρόμο
124 Τοποθέτηση κάμερας εντός θαλάμου ανελκυστήρα σε συγκρότημα κατοικιών