Βιομετρικά δεδομένα

Απόφαση για εγκατάσταση συστήματος δακτυλοσκοπήσεως

Κατηγορία
Ημερομηνία
2000-03-20
Αριθμός πράξης
245
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
273
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-02/2000_245-9.pdf
Έτος
2000
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
2000239245
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Αναλυτές βιομετρικής τεχνολογίας σε εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου του Μετρό.

Κατηγορία
Ημερομηνία
2003-03-31
Αριθμός πράξης
9
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
273
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/2003_09_1.doc
Έτος
2003
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
20032399
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Απόφαση για την εφαρμογή συστήματος βιομετρικών μεθόδων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος

Κατηγορία
Ημερομηνία
2003-11-05
Αριθμός πράξης
52
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
273
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/2003_52_1.doc
Έτος
2003
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
200323952
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Κατηγορία
Ημερομηνία
2004-06-23
Αριθμός πράξης
39
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
273
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/39_2004_1.doc
Έτος
2004
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
200423939
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Απόρριψη αίτησης για εγκατάσταση πιλοτικού βιομετρικού συστήματος ελέγχου αθλητικών εγκαταστάσεων

Κατηγορία
Ημερομηνία
2005-08-29
Αριθμός πράξης
59
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
273
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/2005_59_1.doc
Έτος
2005
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
200523959
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Επεξεργασία δεδομένων εργαζομένων με χρήση βιομετρικής μεθόδου

Κατηγορία
Ημερομηνία
2007-06-19
Αριθμός πράξης
50
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
273
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/50_07_anonym_1.doc
Έτος
2007
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
200723950
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Απόφαση για την εφαρμογή συστήματος δακτυλοσκόπησης από τράπεζα

Κατηγορία
Ημερομηνία
2008-11-06
Αριθμός πράξης
52
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
273
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/52_08anonym.doc
Έτος
2008
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
200823952
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Απόρριψη αίτησης θεραπείας - Στάθμιση ανάμεσα στην ανάγκη προστασίας των ενδιαφερομένων υποκειμένων από την επεξεργασία δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κρίσιμες διατάξεις του Ν. 2472/1997, και το δικαίωμα πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα - Αλυσιτελής επίκληση ύπαρξης εισαγγελικής παραγγελίας για τη διαβίβαση των εγγράφων

Κατηγορία
Ημερομηνία
2008-12-19
Αριθμός πράξης
39
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
265
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/39_08anonym.doc
Έτος
2008
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
200823939
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Εφαρμογή συστήματος δακτυλοσκόπησης για πρόσβαση εργαζομένων σε εγκαταστάσεις υψηλής ασφαλείας

Κατηγορία
Ημερομηνία
2009-09-22
Αριθμός πράξης
56
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
273
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/56_2009anonym.doc
Έτος
2009
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
200923956
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Πιλοτικό βιομετρικό σύστημα ελέγχου πρόσβασης σε κρίσιμες εγκαταστάσεις του Διεθνούς Αερολιμένα «Μακεδονία»

Κατηγορία
Ημερομηνία
2010-06-04
Αριθμός πράξης
31
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
273
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/31.2010_anonym.doc
Έτος
2010
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
201023931
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες